Fiţi bine veniţi pe acest blog şi în Împărăţia lui Dumnezeu!
Aici este locul unde găsiţi câteva elemente principale, extrase din Biblie, pentru Împărăţia lui Dumnezeu şi pentru Biserica lui Dumnezeu, zidită de Isus Hristos.
Rugaminte:
Dacă nu sunteţi de acord cu ce gasiti scris iertaţi-mă si continuaţi-vă viaţa aşa cum doriţi.

De ce-mi ziceţi: ,,Doamne,Doamne!" şi nu faceţi ce spun Eu?

Aceasta este una din întrebările pe care Isus(Iisus) le-a pus-o ucenicilor şi fără  a aştepta răspuns a continuat să vorbeasca arătându-le care sunt consecintele neascultării: 
   ,, Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la Mine, aude cuvintele Mele, şi le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte, şi a aşezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape, şi s-a năpustit şivoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude şi nu face, se aseamănă cu un om, care a zidit o casă pe pământ, fără temelie. Şi s-a năpustit şivoiul asupra ei, ea s-a prăbuşit îndată, şi prăbuşirea acestei case a fost mare.”
    Iată o problemă a noastră în mileniul trei, că, zicem şi nu facem, şi cel mai dureros este faptul că zicem ,,Doamne,Doamne", adica îi spunem lui Dumnezeu sau lui Isus ,,Doamne" dar nu-L recunoastem ca Domn in inimă şi nu se vede ca Domn în ceea ce lucrăm. Această problemă a avut-o Dumnezeu şi cu preoţii evreilor iar prorocul Maleahi consemnează acest aspect (Maleahi 1:7). Domnul Isus cunoscând acest lucru reia problema şi atrage atentia ucenicilor asupra necesitatii de a face ceea ce afirmă cu gura, de a face voia lui Dumnezeu, de a împlini cuvintele Lui.
   Evanghelistul Matei notează un aspect destul de tragic al acestei atitutini:
   ,,Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.  Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.” (Matei 7:21-23).
     Acelaş aspect îl relatează evanghelistul Luca într-o altă pildă spusă de Domnul Isus :
     „Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă. Căci vă spun, că mulţi vor căuta să intre, şi nu vor putea.  Odată ce Stăpânul casei Se va scula şi va încuia uşa, şi voi veţi fi afară, şi veţi începe să bateţi la uşă, şi să ziceţi: „Doamne, Doamne, deschide-ne!” drept răspuns, El vă va zice: „Nu ştiu de unde Sunteţi.”  Atunci veţi începe să ziceţi: „Noi am mâncat şi am băut în faţa Ta, şi în uliţele noastre ai învăţat pe norod.”  Şi El va răspunde: „Vă spun că nu ştiu de unde Sunteţi; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi lucrătorii fărădelegii.”  Va fi plânsul şi scrîşnirea dinţilor, când veţi vedea pe Avraam, pe Isaac şi pe Iacov, şi pe toţi proorocii în Împărăţia lui Dumnezeu, iar pe voi scoşi afară.(Luca 13:24-28)
     In pilda celor zece fecioare gasim scris:
    Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare, şi au zis: „Doamne, Doamne, deschide-ne!”  Dar el, drept răspuns, le-a zis: „Adevărat vă spun, că nu vă cunosc!” Veghiaţi, deci, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.(Matei 25:11-13)
     Fără prea multe comentarii eu trag  următoarea concluzie:
    Cine spune lui Dumnezeu sau lui Isus ,,Doamne" si nu împlineşte Cuvintele Lui şi voia Lui sub călăuzirea Duhului Sfânt, face sau trăieşte fărădelege şi degeaba spune, degeaba participă la ritualuri, degeaba face minuni căci va fi sortit pieirii. Domnul Isus nu va cunoaşte în ceasul judecătii asemenea oamenii ca fiind ai Lui.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu