Fiţi bine veniţi pe acest blog şi în Împărăţia lui Dumnezeu!
Aici este locul unde găsiţi câteva elemente principale, extrase din Biblie, pentru Împărăţia lui Dumnezeu şi pentru Biserica lui Dumnezeu, zidită de Isus Hristos.
Rugaminte:
Dacă nu sunteţi de acord cu ce gasiti scris iertaţi-mă si continuaţi-vă viaţa aşa cum doriţi.

sâmbătă, 14 iulie 2012

Ce spune Biblia despre Biserică ?

- Scurt comentariu -
la versetele care vorbesc despre Bisrică
        Deşii este gruparea de oameni care a frământat cel mai mult minţile oamenilor şi viaţa socială de aproape 2000 de ani Vechiul Testament nu vorbeşte explicit despre Biserică, folosind acest termen, dar ea se regăseşte în toate proorociile legate de Noul Legământ. În acest context Biserica despre care vorbeşte Noul Testament este un popor nou al aceluiaş Dumnezeu, din Vechiul Testament, ales tot de Dumnezeu, dar nu ca şi urmaş firesc, trupesc , al unui om sau etnii (ca Israel) ci ca un popor credincios în lucrarea de răscumpărare făcută de Dumnezeu prin Hristosul Său, omul Isus din Nazaret născut de fecioara Maria, prin Duhul Sfânt, la Cuvântul lui Dumnezeu.
      Domnul Isus nu izolează, în învăţătura Lui Biserica ci descrie principiile, regulile din Împărăţia lui Dumnezeu şi, aşa cum spunea lui Petru că îi va da ,,cheile Împărăţiei cerurilor”, cea care va beneficia, de fapt ,de aceste chei va fi Biserica.
      În Noul Testament găsim noţiunea de Biserică, în Evanghelia după Matei şi epistolele câtorva apostoli.
      În Evanghelia după Matei Domnul Isus spune că:
- Biserica este a Lui şi că El o va zidi cu aceia cărora Dumnezeu le va descoperii, şi ei vor crede, că Isus este Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. (Mat.16:16,18).
- Biserica lui Isus nu va fi biruită de porţile Locuinţei Morţilor.(vezi mesjul despre înviere transmis de textele: Ioan 5:25, Ioan 6:40,44,54).
- Biserica lui Isus , va primi cheile Împărăţiei cerurilor ( lucru logic atâta timp cât va fi zidită cu oameni ca Petru care vor primi cu toţi aceste chei ale Împărăţiei pe care o vor moşteni), şi aceste chei sunt în cuvintele lui Isus (Mc.4:11;Mt.13:11;Ioan16:19).
- Biserica este aceea care trebuie să rezolve relaţiile dintre membrii ei. (Matei 18:17, 1Cor. 6:1-5)
     Cei care fac referire, în Noul Testament, la Biserică , cel mai mult, sunt:
       -Apstolul Pavel care a lucrat la extinderea ei printre neamuri,
       -evanghelistul Luca prezentand începuturile Bisericii în cartea ,,Faptele Apostolilor"
      -si apostolul Petru.
    Folosind afirmaţiile lor despre Biserică voi reţine câteva aspecte generale urmând ca să discutăm în alt articol, despre modul cum se naşte şi cum trăieşte Biserica, intitulat ,,Viaţa practică a Bisericii lui Dumnezeu în Isus Hristos". Afirmaţiile următoare sunt concluzia referirilor, din Biblie , la Biserică aşezate în ordinea cărţilor din Biblie.
- După apariţia ei în Ierusalim, Biserica, a fost supusă unui val de prigoană (FA 8:1,3; 1Cor 15:9, Galateni 1:3,Fil. 3:16), prigoană, care va continua să urmărească Biserica în toate locurile unde va apărea. (FA12:1,5;9:23,24;13:50;14:2....)
- Cu toate acestea Biserica se bucura de pace şi se întărea sufleteşte. (FA 9:31;13:48,49)
- Biserica trăieşte în frica Domnului (FA 9:31).
- Biserica se înmulţeşte cu ajutorul Duhului Sfânt (FA 9:31).
- Când există o Biserica undeva, vestea, despre ea, se răspândeşte uşor (FA 11:22).
- Biserica se adună şi învaţă, posteşte, se roagă, slujeşte Domnului. (FA 11:26,12:5,13:1-2).
- La început membrilor Bisericii li se spunea ,,ucenici" sau ,,cei de pe cale" dar în Antiohia li s-a dat numele de ,,creştini". Nu ei ş-au spus aşa (FA 11:26).
- Biserica se roagă neâncetat pentru cei in necaz sau în boală.( FA 12:5, Iacov 5.14) şi pentru răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu (FA 13:2).
- Când Biserica slujeşte Domnului şi posteşte Duhul Sfânt face descoperiri. (FA 13:1-2).
- Biserica trimite propovăduitori ai Cuvântului lui Dumnezeu si când ajung în alte biserici sunt primiţi cu cinste ( FA 13:3, 15:3, 2Cor.8:19, 2Cor.8:23,24).
- Când Bisrica trimite pe cineva îl şi susţine financiar ( 2cor. 11.8) dar poate primi sprijin şi de la alte biserici (Fil.4:15).
- Lucrarea de propovăduire a Cuvântului lui Dumnezeu se face sub călăuzirea Duhului Sfânt (FA 13:4).
- În Biserica locală se rânduiesc prezbiteri, episcopi (priveghetori).(FA 14:23,20:17,20:28).
- Biserica este informată despre rezultatele propovăduirii Evangheliei (FA14:27).
- Bisericile noi înfinţate colaborează cu bisericile mai vechi, îşi vrifică învăţătura şi se încurajează reciproc (FA 15:4,22,30).
- Cel care plantează o biserică o mai vizitează pentru a o întări (FA 15:41,16:5,18:22).
- Femeile care slujesc Bisericii sunt numite diaconiţe (FA16:1).
- Membrii Bisericii sunt gata oricând să-şi dea viaţa unul pentru altul (Rom 16:3-4).
- Biserica se aduna, la început, în case (Rom 16:5, 1 Cor.16:19, Col.4:15,Filimon 1:2).
- Primul credincios al unei localităţi se numeşte şi primul rod (Rom 16:5).
- Urările transmise frecvent între biserici  şi între membrii lor sunt ,,sănătate", ,,har", ,,pace", (Rom. 16:16,23,1 Cor.16:19, Col.4:15).
- Pavel se adresează bisericilor numindu-le ,,Biserica (cile) lui Dumnezeu" sau ,,Bisericile lui Hristos (1 Cor. 1:2,2 Cor.1:1, Gal.1:3, Gal.1:22, 2 Tes.1:4).
- Pavel consideră membrii Bisericii ca fiind chemaţi să fie sfinţi şi că au fost sfinţiţi în Hristos Isus (1 Cor. 1:2).
- Pavel se vede ca părinte al celor pe care i-a crescut în învăţătura lui Hristos (1 Cor. 4:17).
- Membrii Bisericii ar trebui să nu fie pricină de păcătuire pentru cei din jurul lor (1 Cor. 10:32).
- În adunările Bisericii toate lucrurile se fac în unitate iar cine nu respectă aceată unitate dispreţuieşte Biserica lui Dumnezeu (1 Cor. 11:22).
- În Biserică nu se practică cearta de vorbe (1Cor. 11:16).
- Slujitorii în Biserică sunt daţi de Hristos, rânduiţi de Dumnezeu, ca să slujească unul altuia pentru desăvârşirea sfinţilor ...(1 Cor. 12:28, Efeseni  4:11).
- Cei care primesc  daruri sau slujbe, în Bisrică, trebuie să le folosească cu înşelepciune şi orânduială (1 Cor.14:4-33).
- Femeile nu au dreptul să vorbească în adunare (1 Cor. 14:35).
- Bisericile strâng ajutoare pemtru sfinţi şi aceasta se cheamă har de la Dumnezeu ( 1Cor. 16:1,2 Cor.8:1).
- Cel care crede în Hristos şi devine membru în Biserică trebuie să rămână în starea ( slujba) în care se găseşte şi să iese numai când Domnul găseşte de cuviinţă să-l scoată. (1Cor.17:7).
- Slujitorii dedicaţi Evangheliei sunt lăudaţi în multe bisrici ( 2 cor.8:18).
- Biserica descoperă domniilor şi stăpânirilor cereşti înţelepciunea felurită a lui Dumnezeu (Efeseni 3:10).
- Dumnezeu îşi găseşte slava în Biserică ( Efeseni 3:21).
- Biserica se supune lui Hristos Cel care a iubit-o şi s-a dat pe Sine pentru ea (Efeseni 5:24,25).
- Biserica este hrănită şi îngrijită de Hristos ( Efeseni 5:29, 32).
- Hristos este căpetenie peste toate lucrurile Bisericii (Efeseni 1:22) şi capul Bisericii (Efeseni 5:23,Coloseni 1:18).
- În suferinţe împlinim ceea ce lipseşte suferinţelor lui Hristos pentru Biserică (Col.1,4).
- Biserica din fiecare localitate este în Hristos Isus şi în Dumnezeu Tatăl (1 Tes.1:1,2:14, 2 Tes.1.1).
- Nu poţi cârmui Biserica lui Hristos dacă nu-ţi cârmuieşti bine casa ( 1Tim.3.5).
- Biserica este Casa Dumnezeului Cel viu ( 1Tim. 3:15).
- Biserica îngrijeşte de văduve ( 1Tim. 5:16).
- Biserica este alcătuită din oameni aleşi de Dumnezeu (1 petru 5:13).
   Din cartea Apcalipsa scrisă de apostolul Ioan aflăm că :
- Isus este cel care ţine bisericile locale în mâna sa dreaptă (Apoc.1:20).
- Pentru fiecare biserică locală Isus are un înger care poartă responsabilitatea pentru biserica respectivă (Apoc.1:20, 2:1,8,12,18;3:1,7,14).
- Cel care vorbeşte Bisericilor este Duhul şi atunci când el descoperă un pacat trebuie să urmeze pocăinţă( Apoc.2:7,11,17,29;3.6,13,22).
- Isus comunică cu bisericile prin îngerul Său(Apoc 22:16).
Deci, în concluzie, ce este Biserica?
Punând împreună cele de mai sus cu restul conţinutului Bibliei putem afirma fără teama că am greşi că Biserica zidită de Isus Hristos este a Lui şi a lui Dumnezeu.
Biserica este trupul lui Hristos în lume, alcătuit din cei care :
- Cred că există Dumnezeu şi că este viu.
- Primesc descoperirea de la Dumnezeu că Isus Hristos este ,,Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu. (Ioan 16:17).
- Cred că vor învia în ziua de apoi.
- Primesc cheile Împărăţiei lui Dumnezeu acceptând să trăiască după principiile acesteia sub autoritatea lui Dumnezeu împlinind Cuvântul Lui spus prin Isus Hristos.
     Celelalte principii despre Biserică spuse în ,,Apelul pentru unitate şi.." rămân valabile şi se completeaza cu cele din articolul ,,Viaţa practică a Bisericii lui Dumnezeu în Isus Hristos"şi în articolele despre Împărăţia lui Dumnezeu.
De menţionat că Biserica reprezintă ,,vasul" de lucru al lui Dumnezeu pentru extinderea Împărătiei Lui.

2 comentarii:

 1. Ma bucur ca n-am intalnit .Ma numesc Minea Any,am 37 de ani si abia mi-am deschis si eu un blog [cu subiecte religioase si nu numai]te-as ruga daca vrei sa ne unim fortele si poate schimbam ceva in lumea in care traim.Nu am studii in domeniu insa am un suflet si dragostea lui Dumnezeu.Cred ca asta este cel mai important.Isus si-a ales oameni simpli sa-i fie aproape ...sant la inceput de drum dar voi aborda subiecte pe intelesul tuturor.Religiile diferentiaza oamenii Dumnezeu ai uneste.daca vrei sa fim uniti as vrea sa colaboram.MULTUMESC!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Buna ziua Any,
   Si eu ma bucur că vrei să-L urmezi pe Domnul Isus şi dacă crezi că El te-a chemat în lucrare este bine să o faci cu teamă de Dumnezeu şi ascultând de Cuvîntul Lui.
   Cât despre subiecte religioase, nu prea sunt interesat, deoarece eu nu practic şi nu îndemn pe nimeni să practice nici-o religie.
   Acest blog sintetizează invaţătura lui Dumnezeu din Biblie şi cheama oamenii la unitate in Isus Hristos.
   Pentru mai multe detalii vino pe ms , ID-ul meu ,,peagugh".

   Ștergere