Fiţi bine veniţi pe acest blog şi în Împărăţia lui Dumnezeu!
Aici este locul unde găsiţi câteva elemente principale, extrase din Biblie, pentru Împărăţia lui Dumnezeu şi pentru Biserica lui Dumnezeu, zidită de Isus Hristos.
Rugaminte:
Dacă nu sunteţi de acord cu ce gasiti scris iertaţi-mă si continuaţi-vă viaţa aşa cum doriţi.

sâmbătă, 14 iulie 2012

Apel la pocăinţă. unitate....

Având ca sursă de documentare Biblia fac următorul:
APEL LA POCĂINŢĂ,UNITATE ŞI ADEVĂR
PENTRU ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU

  El zicea: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă, şi credeţi în Evanghelie.”(Marcu 1:15)
,, Şi mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată , eşti în mine, şi eu în Tine, şi ei sa fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis". (Ioan 17:21)
Mă adresez tuturor celor care ştiu să citească şi au o Biblie sau un Nou Testament la îndemână cu rugămintea să le citească şi să observe cu obiectivitate că:
1.Biblia, cu sau fără cărţile apocrife, ne vorbeşte despre:
- Un singur Dumnezeu creator al întregului univers şi al omului.
- Un singur Cuvânt al lui Dumnezeu adresat oamenilor în decursul timpului şi întrupat în Isus(Iisus) Hristos.
O singură răscumpărare a omului din păcat prin jertfa lui Isus(Iisus) Hristos pe lemn.
- O singură înviere a lui Isus(Iisus) prin care oamenii au fost născuţi din nou.
- O singură Împărăţie a lui Dumnezeu în inimile oamenilor dar şi despre stăpânitorul lumii acesteia, satana.
- O singură credinţă în Numele lui Isus(Iisus) care aduce iertare şi mântuire.
- O singură Biserică vie zidită de Isus(Iisus) Hristos din credincioşii în Numele Lui.
un singur Duh Sfânt trimis de Dumnezeu ca mângâietor şi călăuzitor.
- Un singur botez în Numele lui Isus(Iisus) Hristos.
- Un singur mod de închinare, în duh si adevăr, şi adresat numai lui Dumnezeu.
2. Deci, conform învăţăturii Domnului Isus(Iisus) şi Bibliei Biserica lui Dumnezeu zidită de Isus(Iisus) Hristos:
- este trupul lui Isus(Iisus) Hristos alcătuit din oameni, Isus(Iisus) fiind capul.
- nu este divizată în grupări religioase cu doctrine diferite şi este răspândită pe tot globul, grupată pe etnii şi localităţi.
- trăieşte în unitate, în Isus(Iisus) Hristos, după Cuvăntul Său, în mijlocul societăţii, nu după tradiţii şi obiceiuri păstrate sau împrumutate din lume.
se supune şi se închină , în duh şi adevăr, numai lui Dumnezeu, Tatăl Domnului Isus(Iisus) Hristos şi nu oamenilor ( vii sau morţi), îngerilor , vreunui obiect sau vreunei alte fiinţe.
- este sfântă, curată şi neântinată, curăţită prin sângele lui Hristos.
- recunoaşte şi respectă statul şi legile statului având ca autoritate supremă pe Dumnezeu şi Cuvântul Său descoperit prin Biblie şi nu este o instituţie în stat .
- crede că Biblia conţine Cuvântul lui Dumnezeu şi redă în mod unitar planul lui Dumnezeu cu omul.
- are un singur mare preot, pe Isus (Iisus) Hristos ca mijlocitor între Dumnezeu şi om, iar madularele Bisericii sunt preoţi şi slujesc, unul în folosul celuilalt, după darurile date de Isus (Iisus).
- nu este o clădire iar folosirea cuvântului ,, biserică" pentru clădiri produce mari confuzii în mintea oamenilor .
Faci parte din Biserica lui Dumnezeu? 
Explicaţii necesare:
 Acest apel CHEAMA TOŢI COPIII LUI Dumnezeu,care sunt şi care vor deveni, pocăiţii, născuţi din nou, să se unească (să aibă părtăşie grupaţi aşa cum îi conduce Duhul lui Dumnezeu, pe case, pe străzi, pe localitate) şi să nu mai stea legaţi de funia tradiţionalismului cultic inundat de tradiţii, obiceiuri şi elemente păgâne.
Am întrebări ajutătoare:
1.Ce te-ai născut când te-ai născut din Dumnezeu?
Membru într-o biserică cultică sau Copil al lui Dumnezeu?
2. Cum trăiesti? Ca lumină în lume sau ca orb care vrei să călăuzeşti alti orbi?

Pocăiţi-vă  şi credeţi vestea bună a Împărăţiei lui Dumnezeu prin Isus (Iisus) Hristos !
Sunt cetăţean român şi pentru a face acest apel si a spune aceste adevăruri am ales să nu mai fiu membru în nici un cult religios în acest moment dar, prin credinţă, sunt în Biserica Lui Dumnezeu la care va invit pe toti.
 

Detalii despre aceste lucruri pe acest blog şi în Biblie.
Explicaţia acestui apel în articolul: România - Creştinism, tradiţionalism, ritualism, păgânism ?
Dacă eşti de acord cu acest apel şi doreşti să te alături nu te mulţumi cu un vot pozitiv ci contactează-mă prin e-mail sau telefon.
 email: ugaep [ ] yahoo.co.uk (nu da clic aici, copiază adresa fără spaţii dar cu @ si foloseşte-o)
 telefon 0724 580225, telefon cu tarif normal de vodafone.
Dacă nu eşti de acord iartă-mă şi vezi-ţi de treabă.

ROMÂNIA - Creştinism, tradiţionalism, ritualism, păgânism?

    În urma recensământului din anul 2002, în România, s-a constatat că populaţia ţării se regăseşte înscrisă în cultele şi organizaţiile religioase de mai jos.
    Cele 15 instituţii, fiind declarate ca instituţii creştine, ne conduc la concluzia că majoritatea covârşitoare a populaţiei este creştină. Având în vedere că numele de creştin a fost pus pentru prima dată, de către păgâni, pentru ucenicii care urmau ,,Calea lui Isus Hristos” , în Antiohia, în secolul I, putem spune că românii îl urmează pe Isus Hristos şi că ar fi ucenicii Lui. Cum se explică, dar, situaţia actuală în care:
- Zeci de închisori sunt pline de oameni care au făcut diferite infracţiuni şi se numesc creştini?
- Corupţia este un fenomen general de la păturile cele mai de jos până la vârful societăţii şi ne numim creştini?
- Bătrânii şi copiii neajutoraţi au ajuns cerşetori pe străzi şi ne numim creştini?
- Avortul legalizat într-o tară de creştini?
- Sexul şi pornografia stau în vitrine şi pe primele pagini ale multor publicaţii şi ne numim creştini?
- Curvia, beţia şi minciuna sunt la ele acasă şi suntem creştini?
- Practicam ritualuri religioase de toate formele, sărbatori păgâne şi ne numim creştini?
- Biblia, canonul creştinismului, considerat şi ,,Cuvântul lui Dumnezeu” a ajuns cea mai ignorată carte, folosită ca obiect de jurământ pentru justiţie, obiect de bibliotecă ba chiar să fie tradusă şi interpretată de fiecare cult, Biserică sau organizaţie după bunul plac si ne numim creştini?
- În şcoli se predau învţături religioase cultice şi nu învăţătura lui Dumnezeu din Biblie şi ne numim crestini?
- Fiecare din cele 15 instiutuţii, şi altele mai mici, au propriile ritualuri şi tradiţii de închinare, fiecare căutând să atragă adepţi de la ceilalţi, susţinând că ei deţin adevărul şi ne numim crestini?
- Mulţi dintre slujitorii acestor instituţii religioase sunt denigraţi de masele de oameni pe care le slujesc şi ne numim creştini?

Ma întreb:
- Am uitat oare că Isus a murit şi a înviat ca să reunească oamenii cu Dumnezeu şi ,, grecul cu iudeul” şi nu să dezbine lumea ? Singura divizare a lumii care se poate face este de credincios şi necredincios în Dumnezeu şi Isus, adică între lumină şi întuneric.
- Uităm oare că ,, Babilonul”, încurcătura limbilor, separarea pe naţiuni, va fi distrusă astfel că va fi o singură Împărăţie a lui Dumnezeu, ca în Eden?
- Poate un asemenea creştinism să dovedească credincioşie faţă de Dumnezeul care ne-a creat şi a lucrat o mântuire reală prin moartea şi învierea lui Isus Hristos, răscumpărându-ne pentru Impărăţia Lui?
- Are una dintre cele 15 instituţii puterea să-şi recunoască eşecul în faţa lui Dumnezeu pentru ce se întâmplă?
- Este una dintre cele 15 instituţii dispusă să se pocăiască de greşelile pe care le face şi să dovedească celorlalte că este sare şi lumină?
- Dacă fiecare dintre cele 15 instituţii, în România, şi alte câteva sute, în lume, susţine că este corectă în relaţia cu Dumnezeu atunci ce pot înţelege copiii şi tinerii din acest amalgam religios?
- Nu cumva tocmai această divizare îsoţită de ritualuri şi tradiţii îl face pe român sa fie indiferent faţă de Dumnezeu şi învăţătura biblică despre Acesta?
- Cu ce e mai bun acest creştinism decât celelalte forme religioase de pe glob?
- Câţi creştini ar fi gata să moară la cerinţa lui Dumnezeu aşa cum o fac cetăţenii musulmani care cred ca trebuie sa moară pentru Dumnezeu?

   Nu pot eu epuiza întrebările sau descrie întreaga situaţie, aici şi acum, dar ceea ce am putut face constatând aceste lucruri a fost sa creez acest blog şi să lansez ,,Apelul la unitate şi adevăr” prin care Duhul lui Dumnezeu să trezească duhurile celor temători de El şi să facă ce doreşte Dumnezeu şi nu ce nu-i place Lui. Am credinţa ca există, totuş, în România, ca şi în întreaga lume oameni care se tem de Dumnezeu şi care, ori n-au cunoscut adevărul ori l-au cunoscut şi acceptă înrolarea într-o formă religioasă pentru ca aşa ,,s-a pomenit” sau aşa ,,face toata lumea”. Pe toţi îi invit sa se alăture şi sa rămână în Biserica lui Dumnezeu , care nu se afla în lista celor de mai jos, până ne vom întâlni cu Domnul Isus.

Iată situatia instituţiilor religioase creştine din Romania.
   Total: 21613173 cetăţeni (Chiar daca cifrele nu sunt 100% exacte, proporţia se păstrează)

- Biserici seculare: (20080390 membri)...(92,9081%)
Biserica Ortodoxă (18,83 milioane membri)…(87,1227%)
Biserica Romano-Catolică (1,02 milioane membri)…(4,7193%)
Biserica Greco-Catolică (191.556 membri)…(0,8862%)
Cultul Creștin de Rit Vechi (38.147 membri)…(0,1764%)
Biserica Armeană (687 membri)…(0.0031%)

-Cultele protestante: (803849 membrii)...(3,7192%)
Biserica Reformată (701.077 membri)…(3,2437%)
Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană (8.716 membri)…(0,0403%)
Biserica Evanghelică Lutherană Sinodo-Presbiteriană (27.112 membri)…(0,1254%).
Biserica Unitariană (66.944 membri)…(0,3097%)

-Cultele neoprotestante: (695934 membrii)..(.3,2199)%
Biserica Creștină Baptistă (126.639 membri)…(0,5859%)
Cultul Penticostal (324.462 membri)…(1,5012%)
Biserica Adventistă de ziua a șaptea (93.670 membri)…(0.4333%).
Cultul Creștin după Evanghelie (44.476 membri)…(0.2057%)
Biserica Evanghelică (18.178 membri)…(0,0841%)

-Alte culte (inclusiv organizația Martorii lui Iehova), (88.509 persoane)….(0,4095%)

-Alte circa 33 de mii de persoane s-au declarat la recensămînt fără religie, atei sau nu au vrut să-și facă publică apartenența religioasă.(0,0015%)

Şi acum vă invit să citiţi cu mare atenţie următoarele texte şi să trageţi fiecare concluzia.

Proorocul Isaia spunea, cu câteva sute de ani înainte de Hristos, poporului Israel următoarele cuvinte:
Isaia 1:2 ,, Ascultaţi, ceruri, şi ia aminte, pământule, căci Domnul vorbeşte: „Am hrănit şi am crescut nişte copii, dar ei s-au răsculat împotriva Mea.
3 Boul îşi cunoaşte stăpânul, şi măgarul cunoaşte ieslea stăpânului său: dar Israel nu Mă cunoaşte, poporul Meu nu ia aminte la Mine.”
4 Vai, neam păcătos, popor încărcat de fărădelegi, sămânţă de nelegiuiţi, copii stricaţi! Au părăsit pe Domnul, au dispreţuit pe Sfântul lui Israel. I-au întors spatele...
5 Ce pedepse noi să vă mai dea, când voi vă răzvrătiţi din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav, şi toată inima sufere de moarte!
6 Din tălpi până-n creştet, nimic nu-i sănătos: ci numai răni, vânătăi şi carne vie, ne stoarse, ne legate, şi ne alinate cu untdelemn:
7 ţara vă este pustiită, cetăţile vă Sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voştri, pustiesc şi nimicesc, ca nişte sălbatici.
8 Şi fiica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveţi, ca o cetate împresurată.”
Isaia 1:11 „Ce-Mi trebuie Mie mulţimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul de arderile-de-tot ale berbecilor, şi de grăsimea viţeilor; nu-Mi place sângele taurilor, oilor şi ţapilor.
12 Când veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, cine vă cere astfel de lucruri, ca să-Mi spurcaţi curţile?
13 Nu mai aduceţi daruri de mâncare nefolositoare, căci Mi-e scârbă de tămâie! Nu vreau luni noi, Sabate şi adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea!
14 Urăsc lunile voastre cele noi şi praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi.
15 Când vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi; şi ori cât de mult v-aţi ruga, n-ascult: căci mâinile vă Sunt pline de sânge!”
16 „Spălaţi-vă, deci, şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul!
17 Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă!”
18 „Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmîzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşuii ca purpura, se vor face ca lîna.
19 De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării;
20 dar de nu veţi voi şi nu veţi asculta, de sabie veţi fi înghiţiţi, căci gura Domnului a vorbit.”
(Notă: am folosit o Biblie actuală, traducere Cornilescu)

Iată şi o imagine a creştinismului din America:
http://popaspentrusuflet.wordpress.com/2011/10/24/crestinismul-de-azi-un-crestinism-superficial-spune-george-barna/
Contact: 0724 580225, tarif normal

Mesaje publicate pe Facebook


  Eşti NĂSCUT DIN NOU ( de sus)?
  Eşti fiu al luminii sau al întunericului?
  Sigur te-ai născut din Dumnezeu? Esti sigur? Sa te ajut???
  Ce te-ai născut, atunci când te-ai născut din Dumnezeu?
  Ortodox, catolic, protestant…., neoprotestant…., budist, musulman,…. panglicar,…. palavragiu ……..sau COPIL al lui Dumnezeu?
  Un proverb spune: Ce se naşte din pisică tot şoareci mănâncă!
  TU ce faci ? Traieşti ca şi Copil al lui Dumnezeu sau ca un simplu om religios cultic? Eşti lumina lumii şi sarea pământului sau un orb care călăuzeşte alţi orbi?
  Nimeni nu poate vedea şi nu poate intra în Împărăţia lui Dumnezeu dacă nu este născut din nou! 

...................................
 
       Pe Dumnezeu nu-L satisface nici unul dintre ritualurile, obiceiurile şi tradiţiile stabilite de oameni, nici  cele ortodoxe, nici  cele catolice, nici  cele evanghelice, nici cele musulmane, nici cele budiste etc…
Pe El îl satisface ASCULTAREA si CREDINTA .
       Adam a fost îndepartat din grădina edenului pentru neascultare şi a adus moarte supra omului.
       Avraam a crezut pe Dumnezeu  şi aceasta i-a fost socotita ca  neprihănire.
       Isus a fost înviat şi  înălţat pentru că a ascultat şi a acceptat să meargă la cruce şi să plătească pedeapsa  pentru neascultare, pentru mine şi pentru tine, aducand învierea, NAŞTEREA din NOU, viaţa veşnicş pentru oamenii care cred acest lucru.
       Ai o biblie? Daca da citeste-o şi vezi ce spune Dumnezeu, dacă nu caută una  on line sau contactează-mă.

.................................    

 
            Dragi crestini de pretutindeni,
Isus, Hristos este viu şi aşteptăm revenirea Lui!
     De ce tradiţii şi obiceiuri diferite pentru a sărbători Paştile?
     Nu ne lăudăm bine. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala?
     Să măturăm aluatul cel vechi, ca să fm o plămădeală nouă, cum şi suntem, fără aluat; căci HRISTOS, PAŞTILE nostru, a fost jertfit.
     Să prăznuim, dar, praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate şi viclenie, ci cu azimele curăţiei şi adevărului.
     De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, să ne aţintim privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus, care a fost credincios Celui ce L-a rânduit, cum şi Moise a fost „credincios în toată casa lui Dumnezeu.”
      Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea noastră o slujbă duhovnicească.
      Să nu ne potrivim chipului veacului acestuia, ci să ne prefacem, prin înnoirea minţii noastre, ca să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.
      Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.


................................

Îndemn,
Oameni ,,buni” de pe pământ
Nu vă pierdeţi anii-n vânt!
Vreţi cu Dumnezeu să fiţi
Sau în gheena să pieriţi ?

Dragostea lui Dumnezeu
Ni l-a dat pe Fiul Său
Ca prin credinţa şi mărturisire
S-ajungem la mântuire.

Împărăţia Lui primiţi-o în dar,
Nu vă petreceţi viaţa în zadar!
Căci vine vremea judecatii,
A-nvierii şi-a răsplăţii.

Când cu Isus ne-ntâlnim
Şi cununa s-o primim.
Credincioşii, cu fapte bune
Viaţa veşnic-o s-adune.

Mincinosii, şi… toţi ceilalţi
In gheenă vor fi aruncaţi.
Au făcut pe pămat rău,
Vor fi veşnic, fără  Dumnezeu.

Atâta vorbă-n vant
Se frunzăreşte pe acest pământ,
Atâtea forme de laudă şi închinare
Se practică degeaba azi sub soare
Pe când, Dumnezeul nostu Sfânt
Doreşte ascultare-n faptă şi Cuvânt.

 ...................................
Iubiţi prieteni creştini sau necreştini,
A trecut 25 decembrie şi poate că  Moş Crăciun v-a dezamăgit, cu cea ce v-a adus sau pentru că n-a venit. Poate inima vă este tot goală şi ne-mplinită ca şi înainte de Crăciun. Mai există o şansă anul viitor, cu o conditie: ca Dumnezeu să îngăduie să mai trăim.
As dori să vă amintesc faptul că Dumnezeu nu a trimis pe Moş Crăciun să umple inima de bucurie şi să mântuiască omul din pacat ci pe omul Isus din Nazaret, născut din fecioara Maria. Cel menţionat de Biblie, pe care l-a făcut Domn şi Hristos. Isus după ce a murit şi a plătit pedeapsa pentru păcatul omului a înviat , s-a înălţat la dreapta lui Dumnezeu şi va reveni cu siguranţă ca Împărat şi judecător. El nu va dezamăgi pe nimeni care îsi pune nădejdea în El şi îl aşteaptă. Dar va fi foc mistuitor pentru cei care, aici, l-au ignorat şi nu au crezut în existenţa şi revenirea Lui.
Puneţi-vă nădejdea în El şi veţi avea un an nou plin de satisfacţie, împlinire sufletească şi bucurie.   ,,Ferice de cei cu inima curata căci ei vor vedea pe Dumnezeu!

..............................
25 decembrie a fost ziua soarelui, zeul luminii, în Imperiul Roman. Întrucât credincioşii în Isus L-au recunoscut permanent, pe Isus, Hristos ul lui Dumnezeu, ca fiind Lumina lumii le-a fost impusă ca zi de sărbătoare a bisericii, a creştinismului şi considerată ziua naşterii lui Isus. Nimic mai aberant deoarece Biblia şi nici-un document istoric nu datează naşterea lui Isus Hristos şi este logic ca Dumnezeu să nu îngăduie această menţiune  pentru a nu se transforma în idol. Dar iată că tocmai aceasta a ajuns. Nimic mai dureros. Colac peste pupăză, a fost numită ,,Craciun”,  împodobită cu brad, cadouri şi colinde pe seama Mântuitorului. Câtă blasfemie la adresa lui Dumnezeu şi a Mântuitorului Isus Hristos!  ,,Ferice de cei cu inima curată caci ei vor vedea pe Dumnezeu!”
 
 ...................................
Iubiţi prieteni creştini sau necreştini,
A trecut 25 decembrie şi poate că  Moş Crăciun v-a dezamăgit, cu cea ce v-a adus sau pentru că n-a venit. Poate inima vă este tot goală şi ne-mplinită ca şi înainte de Crăciun. Mai există o şansă anul viitor, cu o conditie: ca Dumnezeu să îngăduie să mai trăim.
As dori să vă amintesc faptul că Dumnezeu nu a trimis pe Moş Crăciun să umple inima de bucurie şi să mântuiască omul din pacat ci pe omul Isus din Nazaret, născut din fecioara Maria. Cel menţionat de Biblie, pe care l-a făcut Domn şi Hristos. Isus după ce a murit şi a plătit pedeapsa pentru păcatul omului a înviat , s-a înălţat la dreapta lui Dumnezeu şi va reveni cu siguranţă ca Împărat şi judecător. El nu va dezamăgi pe nimeni care îsi pune nădejdea în El şi îl aşteaptă. Dar va fi foc mistuitor pentru cei care, aici, l-au ignorat şi nu au crezut în existenţa şi revenirea Lui.
Puneţi-vă nădejdea în El şi veţi avea un an nou plin de satisfacţie, împlinire sufletească şi bucurie.   ,,Ferice de cei cu inima curata căci ei vor vedea pe Dumnezeu!

Contact: 0724 580225, tarif normal.

Ce spune Biblia despre Biserică ?

- Scurt comentariu -
la versetele care vorbesc despre Bisrică
        Deşii este gruparea de oameni care a frământat cel mai mult minţile oamenilor şi viaţa socială de aproape 2000 de ani Vechiul Testament nu vorbeşte explicit despre Biserică, folosind acest termen, dar ea se regăseşte în toate proorociile legate de Noul Legământ. În acest context Biserica despre care vorbeşte Noul Testament este un popor nou al aceluiaş Dumnezeu, din Vechiul Testament, ales tot de Dumnezeu, dar nu ca şi urmaş firesc, trupesc , al unui om sau etnii (ca Israel) ci ca un popor credincios în lucrarea de răscumpărare făcută de Dumnezeu prin Hristosul Său, omul Isus din Nazaret născut de fecioara Maria, prin Duhul Sfânt, la Cuvântul lui Dumnezeu.
      Domnul Isus nu izolează, în învăţătura Lui Biserica ci descrie principiile, regulile din Împărăţia lui Dumnezeu şi, aşa cum spunea lui Petru că îi va da ,,cheile Împărăţiei cerurilor”, cea care va beneficia, de fapt ,de aceste chei va fi Biserica.
      În Noul Testament găsim noţiunea de Biserică, în Evanghelia după Matei şi epistolele câtorva apostoli.
      În Evanghelia după Matei Domnul Isus spune că:
- Biserica este a Lui şi că El o va zidi cu aceia cărora Dumnezeu le va descoperii, şi ei vor crede, că Isus este Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. (Mat.16:16,18).
- Biserica lui Isus nu va fi biruită de porţile Locuinţei Morţilor.(vezi mesjul despre înviere transmis de textele: Ioan 5:25, Ioan 6:40,44,54).
- Biserica lui Isus , va primi cheile Împărăţiei cerurilor ( lucru logic atâta timp cât va fi zidită cu oameni ca Petru care vor primi cu toţi aceste chei ale Împărăţiei pe care o vor moşteni), şi aceste chei sunt în cuvintele lui Isus (Mc.4:11;Mt.13:11;Ioan16:19).
- Biserica este aceea care trebuie să rezolve relaţiile dintre membrii ei. (Matei 18:17, 1Cor. 6:1-5)
     Cei care fac referire, în Noul Testament, la Biserică , cel mai mult, sunt:
       -Apstolul Pavel care a lucrat la extinderea ei printre neamuri,
       -evanghelistul Luca prezentand începuturile Bisericii în cartea ,,Faptele Apostolilor"
      -si apostolul Petru.
    Folosind afirmaţiile lor despre Biserică voi reţine câteva aspecte generale urmând ca să discutăm în alt articol, despre modul cum se naşte şi cum trăieşte Biserica, intitulat ,,Viaţa practică a Bisericii lui Dumnezeu în Isus Hristos". Afirmaţiile următoare sunt concluzia referirilor, din Biblie , la Biserică aşezate în ordinea cărţilor din Biblie.
- După apariţia ei în Ierusalim, Biserica, a fost supusă unui val de prigoană (FA 8:1,3; 1Cor 15:9, Galateni 1:3,Fil. 3:16), prigoană, care va continua să urmărească Biserica în toate locurile unde va apărea. (FA12:1,5;9:23,24;13:50;14:2....)
- Cu toate acestea Biserica se bucura de pace şi se întărea sufleteşte. (FA 9:31;13:48,49)
- Biserica trăieşte în frica Domnului (FA 9:31).
- Biserica se înmulţeşte cu ajutorul Duhului Sfânt (FA 9:31).
- Când există o Biserica undeva, vestea, despre ea, se răspândeşte uşor (FA 11:22).
- Biserica se adună şi învaţă, posteşte, se roagă, slujeşte Domnului. (FA 11:26,12:5,13:1-2).
- La început membrilor Bisericii li se spunea ,,ucenici" sau ,,cei de pe cale" dar în Antiohia li s-a dat numele de ,,creştini". Nu ei ş-au spus aşa (FA 11:26).
- Biserica se roagă neâncetat pentru cei in necaz sau în boală.( FA 12:5, Iacov 5.14) şi pentru răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu (FA 13:2).
- Când Biserica slujeşte Domnului şi posteşte Duhul Sfânt face descoperiri. (FA 13:1-2).
- Biserica trimite propovăduitori ai Cuvântului lui Dumnezeu si când ajung în alte biserici sunt primiţi cu cinste ( FA 13:3, 15:3, 2Cor.8:19, 2Cor.8:23,24).
- Când Bisrica trimite pe cineva îl şi susţine financiar ( 2cor. 11.8) dar poate primi sprijin şi de la alte biserici (Fil.4:15).
- Lucrarea de propovăduire a Cuvântului lui Dumnezeu se face sub călăuzirea Duhului Sfânt (FA 13:4).
- În Biserica locală se rânduiesc prezbiteri, episcopi (priveghetori).(FA 14:23,20:17,20:28).
- Biserica este informată despre rezultatele propovăduirii Evangheliei (FA14:27).
- Bisericile noi înfinţate colaborează cu bisericile mai vechi, îşi vrifică învăţătura şi se încurajează reciproc (FA 15:4,22,30).
- Cel care plantează o biserică o mai vizitează pentru a o întări (FA 15:41,16:5,18:22).
- Femeile care slujesc Bisericii sunt numite diaconiţe (FA16:1).
- Membrii Bisericii sunt gata oricând să-şi dea viaţa unul pentru altul (Rom 16:3-4).
- Biserica se aduna, la început, în case (Rom 16:5, 1 Cor.16:19, Col.4:15,Filimon 1:2).
- Primul credincios al unei localităţi se numeşte şi primul rod (Rom 16:5).
- Urările transmise frecvent între biserici  şi între membrii lor sunt ,,sănătate", ,,har", ,,pace", (Rom. 16:16,23,1 Cor.16:19, Col.4:15).
- Pavel se adresează bisericilor numindu-le ,,Biserica (cile) lui Dumnezeu" sau ,,Bisericile lui Hristos (1 Cor. 1:2,2 Cor.1:1, Gal.1:3, Gal.1:22, 2 Tes.1:4).
- Pavel consideră membrii Bisericii ca fiind chemaţi să fie sfinţi şi că au fost sfinţiţi în Hristos Isus (1 Cor. 1:2).
- Pavel se vede ca părinte al celor pe care i-a crescut în învăţătura lui Hristos (1 Cor. 4:17).
- Membrii Bisericii ar trebui să nu fie pricină de păcătuire pentru cei din jurul lor (1 Cor. 10:32).
- În adunările Bisericii toate lucrurile se fac în unitate iar cine nu respectă aceată unitate dispreţuieşte Biserica lui Dumnezeu (1 Cor. 11:22).
- În Biserică nu se practică cearta de vorbe (1Cor. 11:16).
- Slujitorii în Biserică sunt daţi de Hristos, rânduiţi de Dumnezeu, ca să slujească unul altuia pentru desăvârşirea sfinţilor ...(1 Cor. 12:28, Efeseni  4:11).
- Cei care primesc  daruri sau slujbe, în Bisrică, trebuie să le folosească cu înşelepciune şi orânduială (1 Cor.14:4-33).
- Femeile nu au dreptul să vorbească în adunare (1 Cor. 14:35).
- Bisericile strâng ajutoare pemtru sfinţi şi aceasta se cheamă har de la Dumnezeu ( 1Cor. 16:1,2 Cor.8:1).
- Cel care crede în Hristos şi devine membru în Biserică trebuie să rămână în starea ( slujba) în care se găseşte şi să iese numai când Domnul găseşte de cuviinţă să-l scoată. (1Cor.17:7).
- Slujitorii dedicaţi Evangheliei sunt lăudaţi în multe bisrici ( 2 cor.8:18).
- Biserica descoperă domniilor şi stăpânirilor cereşti înţelepciunea felurită a lui Dumnezeu (Efeseni 3:10).
- Dumnezeu îşi găseşte slava în Biserică ( Efeseni 3:21).
- Biserica se supune lui Hristos Cel care a iubit-o şi s-a dat pe Sine pentru ea (Efeseni 5:24,25).
- Biserica este hrănită şi îngrijită de Hristos ( Efeseni 5:29, 32).
- Hristos este căpetenie peste toate lucrurile Bisericii (Efeseni 1:22) şi capul Bisericii (Efeseni 5:23,Coloseni 1:18).
- În suferinţe împlinim ceea ce lipseşte suferinţelor lui Hristos pentru Biserică (Col.1,4).
- Biserica din fiecare localitate este în Hristos Isus şi în Dumnezeu Tatăl (1 Tes.1:1,2:14, 2 Tes.1.1).
- Nu poţi cârmui Biserica lui Hristos dacă nu-ţi cârmuieşti bine casa ( 1Tim.3.5).
- Biserica este Casa Dumnezeului Cel viu ( 1Tim. 3:15).
- Biserica îngrijeşte de văduve ( 1Tim. 5:16).
- Biserica este alcătuită din oameni aleşi de Dumnezeu (1 petru 5:13).
   Din cartea Apcalipsa scrisă de apostolul Ioan aflăm că :
- Isus este cel care ţine bisericile locale în mâna sa dreaptă (Apoc.1:20).
- Pentru fiecare biserică locală Isus are un înger care poartă responsabilitatea pentru biserica respectivă (Apoc.1:20, 2:1,8,12,18;3:1,7,14).
- Cel care vorbeşte Bisericilor este Duhul şi atunci când el descoperă un pacat trebuie să urmeze pocăinţă( Apoc.2:7,11,17,29;3.6,13,22).
- Isus comunică cu bisericile prin îngerul Său(Apoc 22:16).
Deci, în concluzie, ce este Biserica?
Punând împreună cele de mai sus cu restul conţinutului Bibliei putem afirma fără teama că am greşi că Biserica zidită de Isus Hristos este a Lui şi a lui Dumnezeu.
Biserica este trupul lui Hristos în lume, alcătuit din cei care :
- Cred că există Dumnezeu şi că este viu.
- Primesc descoperirea de la Dumnezeu că Isus Hristos este ,,Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu. (Ioan 16:17).
- Cred că vor învia în ziua de apoi.
- Primesc cheile Împărăţiei lui Dumnezeu acceptând să trăiască după principiile acesteia sub autoritatea lui Dumnezeu împlinind Cuvântul Lui spus prin Isus Hristos.
     Celelalte principii despre Biserică spuse în ,,Apelul pentru unitate şi.." rămân valabile şi se completeaza cu cele din articolul ,,Viaţa practică a Bisericii lui Dumnezeu în Isus Hristos"şi în articolele despre Împărăţia lui Dumnezeu.
De menţionat că Biserica reprezintă ,,vasul" de lucru al lui Dumnezeu pentru extinderea Împărătiei Lui.

Ce spune Biblia despre Împărăţia lui Dumnezeu?

- scurt comentariu -

Şi El le-a zis: „De aceea orice cărturar, care a învăţat ce trebuie despre Împărăţia cerurilor, se aseamănă cu un gospodar, care scoate din vistieria lui lucruri noi şi lucruri vechi.”( Matei 13:52 ).
   Când ne referim la Împărăţia lui Dumnezeu, în contextul Bibliei, vom găsi mai multe expresii pe care eu le consider că se referă la acelaşi lucru, adică la locul unde Dumnezeu este stăpân, suveran şi Domn. Aceste expresii au următoarea răspândire în Biblie:
Împărăţia Cerurilor: Mt.-30 adică de30 ori;
Împărăţia lui Dumnezeu: MT-5; MC-13: Lc-29; Ioan-2; FA-6; Rom-1; 1Cor-5; Gal-1; Ef-1; Col-1;2Tes.1
Împărăţia Tatălui Mt.-1(odatâ)
Împărăţia Fiului, Mt.-1, Lc.-3, Col.-1
Împărăţia pregătită de la întemeierea lumii: Mt.-1
Împărăţia Dumnezeului…Ap.-1
Împărăţiei Domnului: 1 Cron.-1; 2 Cron.-1; Obadia -1;
Evanghelia Împărăţiei de 7 ori;
Împărăţiei Tale : de 3 ori în psalmi;
Fii Împărăţiei: Mt.2;
Mostenitori ai Împărăţiei: Iacov -1;
Tainele Împărăţiei cerurilor : Mt.-1; Mc.- 1, Lc.-1
Cheile Împărăţiei: Mt.-1
Împărăţie veşnică: Ps:-1; Dan.-2
Cuvânt privitor la Împărăţie: Mt.-1
Împărăţie care nu se poate clătina: Evr.-1
Împărăţie de preoti: Ap.- 2
Părtaş la Împărăţie: Ap.-1
Pregătirea Împărăţiei: Lc.-1
Primi Împărăţia: Daniel-2; Lc. -1
Vie Împărăţia: Mt.-1
Împărăţia Ta: Mt.-1
Împărăţia Dumnezeului nostru: Ap.-1
   Pe parcursul acestui articol voi folosi expresia ,,Împărăţia lui Dumnezeu”.
   Dacă noţiunea de Biserică nu se găseşte explicit în Vechiul Testament, noţiunea de Împărăţia lui Dumnezeu se regăseşte, întradevăr foarte puţin, dar foarte semificativ si anume:
   1. In concepţia poporului Israel când se făcea referire la Împărăţia lui Dumnezeu se considera că aceasta este constituită din însuşi poporul Israel (1Cr.28:5; 2Cr.13:18). In acelaşi context Domnul Isus spune evreilor că Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la ei, şi va fi dată unui neam, care va aduce roadele cuvenite  (Mt.21:43;Ioan18:36;Mt.8:11,12;Lc.13:28;lc.14:16-24).
   2. În Psalmi şi în cartea Daniel se găsesc câteva afirmaţii care vor fi preluate pe parcursul articolului la momentul oportun.
   Trecând în Noul Testament observăm că noţiunea Împărăţia lui Dumnezeu capătă o semnificaţie majoră,ea fiind amintită de la început şi pe parcursul lucrării de Ioan Botezătorul, care cheamă, în mesajul său, la pocăinţă, anunţând apropierea Împărăţiei lui Dumnezeu (Mt.3:2). Acelaşi mesaj îl foloseşte şi Isus Hristos ( M.4:17;Mc.1:15), ba mai mult, pentru Isus Hristos, Împărăţia lui Dumnezeu, este obiectivul central al lucrării Sale (Mt.4:23;Mt.9:35;Lc.4:43;Lc.8:1;Lc.9:11;FA 1:3), ca de altfel pentru apostoli (FA19:8;FA20:25;FA28:23,31;Col.4:11) şi întreaga Bisrică. Pe parcursul articolului vom extrage din contextul biblic cele mai importante aspecte ale Împărăţiei lui Dumnezeu punând întrebări şi lăsând Biblia să răspundă.
   Cum a fost văzută în vechime Împărăţia lui Dumnezeu?
- toate lucrările lui Dumnezeu şi credincioşii Lui vor spune slava Împărăţiei Lui (Ps.145:10,11,12;).
- Împărăţia lui Dumnezeu este veşnică (Ps.45:6;145:13;Daniel 4:3, 6:26, 7:27).
- Împărăţia lui Dumnezeu va fi dată sfinţilor lui Dumnezeu şi o vor stăpâni în veci (Daniel 7:18,22).
- Împărăţia lui Dumnezeu era aşteptată ( Mc.15:43;Lc.23:51).
   Cine şi cum va fi împăratul în Împărăţia lui Dumnezeu?
- Omul Isus , născut de fecioara Maria, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat prin Duhul Sfânt şi Împărăţia lui va fi veşnică (Lc.1:31-33).
   Cui a fost dat să cunoască tainele şi cine primeşte cheile Împărăţiei lui Dumnezeu?
- Ucenicilor lui Isus (Bisericii), (Mt.13:11;Mc.4:11;Lc.8:10).
- Celor cărora le va descoperi Dumnezeu că Isus este Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu (Mt.16:16,19).
   Unde găsim Împărăţia lui Dumnezeu ?
- În lăuntrul nostru (Lc.17:20,21).
   Cine poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu?
- Numai cine se naşte din nou (Ioan 3:3).
   Cine intră în Împărăţia lui Dumnezeu ?
- Numai cine se naşte din nou (Ioan 3.5).
- Numai cei a căror neprihănire depăşeşte neprihănirea fariseilor şi cărturarilor (Mt.5:20).
- Cine face voia lui Dumnezeu (Mt.7:21).
- Cine se întoartce la Dumnezeu şi se face ca un copilaş (Mt.18:3;Mc.10:15;Lc.18:17).
- Cine o recunoaşte şi-L recunoaşte şi pe Împărat (Lc.23:42,43).
- Cel pe care-l alege Dumnezeu (Iacov 2:5).
- Oameni de pe tot pământul (Lc.13:29).
   Cum se ia Împărăţia lui Dumnezeu ?
- Cu năvală se pune măna pe ea (Mt.11:12;Lc.16:16).
- prin multe necazuri (FA14:22).
   A cui este Împărăţia lui Dumnezeu?
- A celor săraci în Duh şi a celor prigoniţi pentru neprihănire (Mt.5:3,10).
- A celor ce-s ucenicii lui Isus şi sunt săraci (Lc.6:20).
- A celor care sunt ca nişte copilaşi (Mt.19:14;Mc.10:14;Lc.18:16).
   Se intră greu su uşor în Împărăţia lui Dumnezeu?
- Cei care au bogăţii şi se încred în ele vor întra cu greutate (Mt.19:23,24;Mc.10:23,24,25;Lc.18.25).
- Vameşii şi curvele pot intra înaintea preoţilor de seamă şi a ,,bătrânilor” (Mt.21:23,31).
   La ce trebuie să renunţăm pentru a intra în Împărăţia lui Dumnezeu?
- La tot ce a fost în înainte, la casă, soţie, copii, fraţi surori (Lc.9:62;Lc.18:29).
   Există ierarhie în Împărăţia lui Dumnezeu ?
- Da, (cel mai mic, mic, mare, mai mare şi cel mai mare),,Aşa că, ori cine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi, şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor” (Mt.5:19;Mt.11:11).
- Cine se va smeri ca un copilaş va fi cel mai mare în Împărăţia lui Dumnezeu (Mt.18:1,4).
- Cine slujeşte celorlalţi va fi mare (Mt.20:26,27).
- Ioan Botezătorul va fi cel mai mic (Lc.7:28).
   Ne putem alege poziţiile, funcţiile, în Împărăţia lui Dumnezeu?
- Nu (Mt.20:21,23).
   De ce ne pregăteşte Isus Împărăţia?
- Ca să mâncăm şi să bem la masa Lui, să stăm pe scaune de domnie şi să judecăm lumea (Lc.22:29,30;1Cor.6:2).
  Ce se întâmplă, acolo, unde ajunge Împărăţia lui Dumnezeu?
- Duhul lui Dumnezeu eliberează oamenii dând afară dracii şi duhurile demonice (Mt.12:28;Lc.11:20).
   Cu ce se aseamănă Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ?
-Cu omul care seamănă sămânţă bună…. (Mt.13:24-30).
- Cu grăuntele de muştar (Mt.13:31-32;Mc.4:30,31;Lc.13:18).
- Cu aluatul pus în făină (Mt.13:33;Lc.13:21).
- Cu o o comoară ascunsă (Mt.13.44).
- Cu un negustor care caută mărgăritare frumoase (Mt.13.45,46).
- Cu un năvod aruncat în mare care prinde tot felul de peşti (Mt.13:47-50).
- Cu un împărat care se socoteşte cu robii săi (Mt.18:23-35).
- Cu un gospodar care-şi tocmeşte lucrători la vie (Mt. 20:1).
- Cu un împărat care face nuntă fiului său (Mt.22:2-14).
- Cu sămânţa căzută pe pământ (Mc.4:26-29).
   Cu cine se va asemăna Împărăţia lui Dumnezeu la sfârşit ?
- Cu 10 fecioare (Mt.25:1-12).
- Cu un om care pleacă înt-o altă ţară (Mt.25:14-46;Lc.19:12-27).
   Cum e viaţa în Împărăţie?
- Părtăşie la necaz şi bucurie (Apoc.1:9).
   Ce ne face să fim găsiţi vrednici în Împărăţia lui Dumnezeu la venirea Domnului Isus?
- Credinţa şi statornicia în toate necazurile şi încercările (2Tes.1:5).
- Trăind dându-ne şi noi toată silinţa să …( 1Petru1:5-11).
- Făcând voia lui Dumnezeu ascultând şi împinind poruncile Date prin Domnul Isus.
   Ne poate birui ceva când luptăm pentru răspândirea Evangheliei Împărăţiei lui Dumnezeu ?
-Nu , ci Dumnezeu va fi cel care va veghea asupra noastră(2Tim.4:18).
   Cum vor fi lucrurile în Împărăţia lui Dumnezeu?
- Vinul şi pâinea vor fi noi şi se vor împlini (Mt.26:29;Mc.14:25;Lc.22:16,18).
   Ce este şi ce nu este Împărăţia lui Dumnezeu?
- Este pace, bucurie şi putere în Duhul Sfânt (Rom.14:17;1Cor.4:20).
- Nu este vorbă , mîncare şi băutură (Rom.14:17;1Cor.4:20).
   Cum ne dă Dumnezeu Împărăţia Lui?
- Cu plăcere dacă nu ne temem (Lc.12:32).
   Poate cineva opri întrarea oamenilor în Împărăţia lui Dumnezeu?
- Da, oamenii învăţaţi şi făţarnici (Mt.23:13).
   Cine nu este vrednic nu va intra şi nu va moşteni Împărăţia lui Dumnezeu?
- Cel care dă înapoi (Lc.9:62).
- Nedrepţii, curvarii, închinătorii la idoli, preacurvarii, malahii şi sodomiţii, hoţii, lacomii, beţivii, defăimători, hrăpăreţi, pizmaşii, criminalii (1Cor. 6:9,10;Ef.5:5;Gal15:21).
- carnea şi sângele (1Cor15:50).
   Cum să ne raportăm la Împărăţia lui Dumnezeu ?
- Să căutăm mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu (Mt.6:33;Lc.12:31).
- Să ne rugăm să vie şi pe pământ ca şi în cer (Mt.6:10; Lc.11:2).
- Să o propovăduim şi să facem bine în acelaşi timp (Mt.10:7;Lc.9:2;Lc.9:60;Lc.10:9,11;FA8:12;FA19:8;FA20:25;FA28:23,31).
- S-o recunoaştem şi să-L recunoaştem pe Împărat (Lc.23,42,43).
   Ce trebuie să mai ştim despre Împărăţia lui Dumnezeu ?
- Că este a lui Dumnezeu, Tatăl, în veci (Mt.6:13).
- El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, (Coloseni 1:13).
   Ce se întâmplă cu cei care aud Cuvântul despre Împărăţie?
- Unii nu înţeleg şi le fură diavolul acest Cuvânt (Mt.13:19;Mc.4:15).
- Unii primesc cu bucurie dar se leapădă repede datorită necazurilor sau prigoanei (Mt.13:21;Mc.4:16,17).
- Unii îl primesc dar îl îneacă cu îngrijorările veacului şi înşelăciunea bogăţiilor (Mt.13:22;Mc.4:18,19).
- Unii îl înţeleg, îl primesc şi aduc rod (Mt.13:23;Mc.4:20).
   Ce se va întâmpla la sfârşitul veacurilor în Împărăţia lui Dumnezeu?
-Toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire şi cei ce săvârşesc fărădelegea vor fi aruncaţi în cuptorul de foc (Mt.13:41,49,50).
- Fii Împărăţiei, cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia tatălui lor (Mt.13:43).
   Când va fi sfârşitul lumii?
- Când Evanghelia Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea şi va folosi ca mărturie (Mt.24:14).
- Când se vor întâmpla aceste lucruri.. (Lc.21:25-30).
- Când Dumnezeu va fi nimicit orice, domnie, stăpânire sau putere (1Cor.15:24).
   Cum va fi la sfârşitul lumii acesteia?
- Îngerul, al şaptelea a sunat din trâmbiţă. Şi în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: „Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor.” (Apoc.11:15)
- Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru, şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pîrîşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pîra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.(Apoc.12:10)
   A văzut cineva pe Isus în Împărăţia Sa?
-Da, Ioan când primeşte viziunea de a scrie Apocalipsa şi acest lucru fusese spus de Isus (Mt.16:28;Mc.9:1;Lc.9:27).
   Ce să facem cu lucrurile sau cu mădularele care ne împiedică să intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu?
- Să le aruncăm (Mt.5:29,30;Mc.9:43,47).

Fiindcă am primit, deci, o împărăţie, care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori, şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică; (Evrei 12:28)

…A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu săngele său, şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin (Apoc. 1:5-6;5:10).


Cateva răspunsuri

Sunt multe întrebări care îi frământă pe foarte multi care au primit si vor mai primi ,, Apelul pentru unitate... "de pe  acest blog; şi nu pot să răspund la toată lumea dar am să răspund la ce consider mai important.

             1. De ce fără culte ?
     - Pentru ca oricât de mult s-ar apropia doctrina unui singur cult sau a unei comunităţi de învăţătura Domnului Isus şi practica Bisericii primare tot mai are elemente împrumutate din păgânism, din cultura etniei în care se dezvoltă.
     - Pentru că eu am ales sa mă retrag din cultul în care am slujit ultimii ani ca să nu implic cultul sau o biserica a cultului în acţiuni pe care unii nu le înţeleg.

             2. La ce îi chem pe oameni ?
    - Dacă ne lăsăm călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu şi vom citi cu atenţie Biblia vom înţelege că eu îi chem pe oameni să separe viaţa în Hristos de tot ce înseamnă tradiţie, ritual, obiceiuri, umanism…(orice element păgân), adică să umble ,aşa cum spune şi Pavel , după lucrurile de sus si sub călăuzirea Duhului Sfant.
    - La ascultare faţă de Hristos Domnul şi Dumnezeul care ne va învia în ziua de apoi şi cu care ne vom întâlni la ceasul judecăţii .  Cuvintele Lui ne vor judeca iar noi vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor.

            3. De ce sunt singur?
    - Nu sunt singur ci sunt susţinut de toţi cei ,,născuţi din nou” care se frământă prin adunări sau singuri pentru că ceea ce îi invaţă Biblia şi Hristos nu pot pune în practică.
    - Nu sunt singur ci sunt un mădular mic în ,,Trupul Celui mai Mare Domn, Isus Hristos”.
    - Nu sunt singur pentru că mulţi dintre cei ce citiţi acest blog cu atenţie sunteţi de acord cu ce spun eu dar ruşinea de lume şi frica de necunoscut vă ţine încătuşaţi. Eliberaţi-vă în Hristos, Domnul !
Versete din Biblie referitoare la Biserică
structurate pe cărti,
fără comentarii 
(traducerea Cornilescu)
Matei 16:18 Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru (Greceşte: Petros.), şi pe această piatră (Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.
Matei 18:17 Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgîn şi ca un vameş.

Faptele Apostolilor 8:1 Saul se învoise la uciderea lui Ştefan. În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim. Şi toţi, în afară de apostoli, s-au împrăştiat prin părţile Iudeii şi ale Samariei.
Faptele Apostolilor 8:3 Saul de partea lui, făcea prăpăd în Biserică; intra prin case, lua cu sila pe bărbaţi şi pe femei, şi-i arunca în temniţă.
Faptele Apostolilor 9:31 Biserica se bucura de pace în toată Iudea, Galilea şi Samaria, se întărea sufleteşte, şi umbla în frica Domnului; şi, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulţea.
Faptele Apostolilor 11:22 Vestea despre ei a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim, şi au trimis pe Barnaba până la Antiohia.
Faptele Apostolilor 11:26 şi, când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg, au luat parte la adunările Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâiaş dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.
Faptele Apostolilor 12:1 Cam pe aceeaşi vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din Biserică, ca să-i chinuiască;
Faptele Apostolilor 12:5 Deci Petru era păzit în temniţă, şi Biserica nu înceta să înalţe rugăciuni către Dumnezeu pentru el.
Faptele Apostolilor 13:1 În Biserica din Antiohia erau nişte prooroci şi învăţători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, şi Saul.
Faptele Apostolilor 14:23 Au rânduit presbiteri în fiecare Biserică, şi după ce s-au rugat şi au postit, i-au încredinţat în mâna Domnului, în care crezuseră.
Faptele Apostolilor 14:27 După venirea lor, au adunat Biserica, şi au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei, şi cum deschisese Neamurilor uşa credinţei.
Faptele Apostolilor 15:3 După ce au fost petrecuţi de Biserică până afară din cetate, şi-au urmat drumul prin Fenicia şi Samaria, istorisind întoarcerea Neamurilor la Dumnezeu; şi au făcut o mare bucurie tuturor fraţilor.
Faptele Apostolilor 15:4 Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiţi de Biserică, de apostoli şi de presbiteri, şi au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei.
Faptele Apostolilor 15:22 Atunci apostolii şi presbiterii1 şi întreaga Biserică au găsit cu cale să aleagă vreo cîţiva dintre ei, şi să-i trimeată la Antiohia, împreună cu Pavel şi Barnaba. Şi au ales pe Iuda, zis şi Barsaba, şi pe Sila, oameni cu vază între fraţi.
Faptele Apostolilor 15:30 Ei deci, şi-au luat rămas bun de la Biserică, şi s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulţimii adunate.
Faptele Apostolilor 15:41 El a străbătut Siria şi Cilicia, întărind Bisericile.
Faptele Apostolilor 16:5 Bisericile se întăreau în credinţă, şi sporeau la număr din zi în zi.
Faptele Apostolilor 18:22 S-a dat jos din corabie în Cezarea, s-a suit la Ierusalim, şi, după ce a urat de bine Bisericii, s-a pogorât în Antiohia.
Faptele Apostolilor 20:17 Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes, şi a chemat pe presbiterii Bisericii.
Faptele Apostolilor 20:28 Luaţi seama, deci, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi (Sau: priveghetori.), ca să păstoriţi Biserica Domnului pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.

Romani 16:1 Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiţă (Sau: slujitoare.) a Bisericii din Chencrea;
Romani 16:4 … care şi-au pus capul în joc, ca să-mi scape viaţa. Le mulţămesc nu numai eu, dar şi toate Bisericile ieşite dintre Neamuri.
Romani 16:5 Spuneţi sănătate şi Bisericii care se adună în casa lor. Spuneţi sănătate lui Epenet, prea iubitul meu, care a fost cel dintâi rod al Asiei pentru Hristos.
Romani 16:16 Spuneţi-vă sănătate unii altora cu o sărutare Sfântă. Toate Bisericile lui Hristos vă trimit Sănătate.
Romani 16:23 Gaiu, gazda mea şi a întregii Biserici, vă trimite sănătate. Erast, vistiernicul cetăţii, vă trimite sănătate; tot aşa şi fratele Cuart.2 Corinteni 8:19 Mai mult, el a fost ales de Biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere pe care o săvârşim spre slava Domnului şi ca o dovadă de bunăvoinţa noastră.

1 Corinteni 1:2 către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfinţiţi în Hristos Isus, chemaţi să fie sfinţi, şi către toţi cei ce cheamă în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul lor şi al nostru:
1 Corinteni 4:17 Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu prea iubit şi credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos şi de felul cum învăţ eu pe oameni pretutindeni în toate Bisericile.
1 Corinteni 6:4 Deci, când aveţi neînţelegeri pentru lucrurile vieţii acesteia, voi puneţi judecători pe aceia pe care Biserica nu-i bagă în seamă?
1 Corinteni 7:17 Încolo, fiecare să rămână în starea în care l-a aşezat Domnul, şi în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am aşezat-o în toate Bisericile.

1 Corinteni 10:32 Să nu fiţi pricină de păcătuire nici pentru Iudei, nici pentru Greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu.
1 Corinteni 11:22 Ce? N-aveţi case ca să mâncaţi şi să beţi acolo? Sau dispreţuiţi Biserica lui Dumnezeu, şi vreţi să faceţi de ruşine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privinţa aceasta nu vă laud.
1 Corinteni 11:16 Dacă iubeşte cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei şi nici Bisericile lui Dumnezeu.
1 Corinteni 12:28 Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, învăţători; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, şi vorbirii în felurite limbi.
1 Corinteni 14:4 Cine vorbeşte în altă limbă, se zideşte pe sine însuş; dar cine prooroceşte, zideşte sufleteşte Biserica.
1 Corinteni 14:5 Aş dori ca toţi să vorbiţi în alte limbi, dar mai ales să proorociţi. Cine prooroceşte, este mai mare decât cine vorbeşte în alte limbi; afară numai dacă tălmăceşte aceste limbi, ca să capete Biserica zidire sufletească.
1 Corinteni 14:12 Tot aşa şi voi, fiindcă rîvniţi după daruri duhovniceşti, să căutaţi să le aveţi din belşug, în vederea zidirii sufleteşti a Bisericii.
1 Corinteni 14:19 Dar în Biserică, voiesc mai bine să spun cinci cuvinte înţelese, ca să învăţ şi pe alţii, decât să spun zece mii de cuvinte în altă limbă.
1 Corinteni 14:23 Deci, dacă s-ar aduna toată Biserica la un loc, şi toţi ar vorbi în alte limbi, şi ar intra şi de cei fără daruri sau necredincioşi, n-ar zice ei că Sunteţi nebuni?
1 Corinteni 14:28 Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în Biserică, şi să-şi vorbească numai lui însuşi şi lui Dumnezeu.
1 Corinteni 14:33 căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate Bisericile sfinţilor
1 Corinteni 14:35 Dacă voiesc să capete învăţătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaţii lor acasă; căci este ruşine pentru o femeie să vorbească în Biserică.
1 Corinteni 15:9 Căci eu Sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli; nu Sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu.
1 Corinteni 16:1 cât priveşte strângerea de ajutoare pentru sfinţi, să faceţi şi voi cum am rânduit Bisericilor Galatiei.
1 Corinteni 16:19 Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Acuila şi Priscila, împreună cu Biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul.

2 Corinteni 1:1 Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Timotei, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, şi către toţi sfinţii, care Sunt în toată Ahaia:
2 Corinteni 8:1 Fraţilor, voim să vă aducem la cunoştinţă harul pe care l-a dat Dumnezeu în Bisericile Macedoniei.
2 Corinteni 8:18 Am trimis cu el şi pe fratele a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate Bisericile.
2 Corinteni 8:23 Astfel, fie având în vedere pe Tit, care este părtaşul şi tovarăşul meu de lucru în mijlocul vostru; fie având în vedere pe fraţii noştri, care Sunt trimeşii Bisericilor şi fala lui Hristos:
2 Corinteni 8:24 daţi-le înaintea Bisericilor dovadă de dragostea voastră, şi arătaţi-le că avem dreptul să ne lăudăm cu voi.
2 Corinteni 11:8 Am despuiat alte Biserici, primind de la ele o plată, ca să vă pot sluji vouă.
2 Corinteni 11:28 Şi, pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate Bisericile.
2 Corinteni 12:13 În adevăr, în ce aţi fost voi puşi mai pe jos decât celelalte Biserici, afară doar că numai eu singur nu v-am fost o sarcină? O, iertaţi-mi nedreptatea aceasta!...
Galateni 1:2 şi toţi fraţii care Sunt împreună cu mine, către Bisericile Galatiei:
Galateni 1:13 Aţi auzit, în adevăr, care era purtarea mea de altădată, în religiunea Iudeilor. Cum, adică, prigoneam peste măsură de mult Biserica lui Dumnezeu, şi făceam prăpăd în ea;
Galateni 1:22 Şi eram încă necunoscut la faţă Bisericilor lui Hristos, care Sunt în Iudea.

Efeseni 1:22 El I-a pus totul sub picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii,
Efeseni 3:10 pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu,
Efeseni 3:21 a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.
Efeseni 5:23 căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este capul Bisericii, El, mântuitorul trupului.
Efeseni 5:24 Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile.
Efeseni 5:25 Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea,
Efeseni 5:27 ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără sbîrcitură sau altceva de felul acesta, ci Sfântă şi fără prihană.
Efeseni 5:29 Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica;
Efeseni 5:32 Taina aceasta este mare-(vorbesc despre Hristos şi despre Biserică).

Coloseni 1:18 El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi-născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.
Coloseni 1:24 Mă bucur acum în suferinţele mele pentru voi; şi în trupul meu, împlinesc ce lipseşte suferinţelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica.
Coloseni 4:15 Spuneţi sănătate fraţilor din Laodicea, şi lui Nimfa, şi Bisericii din casa lui.
Coloseni 4:16 După ce va fi citită această epistolă la voi, faceţi aşa ca să fie citită şi în Biserica Laodicenilor; şi voi, la rândul vostru, să citiţi epistola care vă va veni din Laodicea.

Filipeni 3:6 în ce priveşte rîvna, prigonitor al Bisericii; cu privire la neprihănirea pe care o dă Legea, fără prihană.
Filipeni 4:15 Ştiţi voi înşivă, Filipenilor, că, la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o Biserică n-a avut legătură cu mine în ce priveşte „darea” şi „primirea” în afară de voi.

1 Tesaloniceni 1:1 Pavel, Silvan şi Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl şi în Domnul Isus Hristos: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos.
1 Tesaloniceni 2:14 Căci, fraţilor, voi aţi călcat pe urmele Bisericilor lui Dumnezeu, care Sunt în Hristos Isus, în Iudea; pentru că şi voi aţi suferit din partea celor de un neam cu voi aceleaşi rele pe care le-au suferit ele din partea Iudeilor.

2 Tesaloniceni 1:1 Pavel, Silvan şi Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu, Tatăl nostru, şi în Domnul Isus Hristos:
2 Tesaloniceni 1:4 De aceea ne lăudăm cu voi în Bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia şi credinţa voastră în toate prigonirile şi necazurile pe care le suferiţi.

1 Timotei 3:5 Căci dacă cineva nu ştie să-şi cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu?
1 Timotei 3:15 Dar dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia adevărului.
1 Timotei 5:16 Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute, şi să nu fie împovărată cu ele Biserica, ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve.

Filimon 1:2 către sora Apfia şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă, şi către Biserica din casa ta:

Evrei 12:23 de Biserica celor întâi născuţi, care Sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi,

3 Ioan 1:6 Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea Bisericii. Vei face bine să îngrijeşti de călătoria lor, într-un chip vrednic de Dumnezeu;
3 Ioan 1:10 De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne cleveteşte cu vorbe rele. Nu se mulţămeşte cu atât; dar nici el nu primeşte pe fraţi, şi împiedecă şi pe cei ce voiesc să-i primească, şi-i dă afară din Biserică.

Iacov 5:14 Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe presbiterii (Sau: bătrâni.). Bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului.

1 Petru 5:13 Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Tot aşa şi Marcu, fiul meu.

Apocalipsa 1:4 Ioan, către cele şapte Biserici, care Sunt în Asia: Har şi pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era şi Celui ce vine, şi din partea celor şapte duhuri, care stau înaintea scaunului Său de domnie,
Apocalipsa 1:11 care zicea: „Eu Sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte, şi trimite-o celor şapte Biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodicea.”
Apocalipsa 1:20 Taina celor şapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a Mea şi a celor şapte sfeşnice din aur: cele şapte stele Sunt îngerii celor şapte Biserici; şi cele şapte sfeşnice, Sunt şapte Biserici.
Apocalipsa 2:1 Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: „Iată ce zice Cel ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă, şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice din aur:
Apocalipsa 2:7 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: „Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.”
Apocalipsa 2:8 Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: „Iată ce zice Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel ce a murit şi a înviat:
Apocalipsa 2:11 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: „Cel ce va birui, nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte.”
Apocalipsa 2:12 Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: „Iată ce zice Cel ce are sabia ascuţită cu două tăişuri:
Apocalipsa 2:17 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: „Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă, şi-i voi da o piatră albă; şi pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l primeşte.”
Apocalipsa 2:18 Îngerului Bisericii din Tiatira, scrie-i: „Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului, şi ale cărui picioare Sunt ca arama aprinsă:
Apocalipsa 2:23 Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Şi toate Bisericile vor cunoaşte că „Eu Sunt Cel ce cercetez rinichii şi inima”: şi voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui.
Apocalipsa 2:29 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.
Apocalipsa 3:1 „Îngerului Bisericii din Sardes, scrie-i: „Iată ce zice Cel ce are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: „Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort.
Apocalipsa 3:6 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.”
Apocalipsa 3:7 Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: „Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide, şi nimeni nu va închide, Cel ce închide, şi nimeni nu va deschide:
Apocalipsa 3:13 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.”
Apocalipsa 3:14 Îngerului Bisericii din Laodicea scrie-i: „Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu:
Apocalipsa 3:22 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.
Apocalipsa 22:16 Eu, Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eu Sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă.”
Versete referitoare la
Împărăţia lui Dumnezeu, extrase din Biblie,
structurate pe cărţti , fără comentarii (traducerea Cornilescu)
(folosiţi-le cu succes pentru orice lucrare)
  1 Cronici 28:5 Dintre toţi fiii mei-căci Domnul mi-a dat mulţi fii-a ales pe fiul meu Solomon, ca să-l pună pe scaunul de domnie al Împărăţiei Domnului, peste Israel.
  2 Cronici 13:8 Şi acum, voi credeţi că puteţi ieşi biruitori asupra Împărăţiei Domnului, care este în mâinile fiilor lui David; şi voi Sunteţi o mare mulţime şi aveţi cu voi viţeii din aur pe care vi i-a făcut Ieroboam ca dumnezei.
  Psalmi 45:6 Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este veşnic; toiagul de domnie al Împărăţiei Tale este un toiag de dreptate.
  Psalmi 145:11 Vor spune slava Împărăţiei Tale, şi vor vesti puterea Ta,
  Psalmi 145:12 ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta, şi strălucirea plină de slavă a Împărăţiei Tale.
  Psalmi 145:13 Împărăţia Ta este o Împărăţie veşnică, şi stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile.
  Obadia 1:21 Izbăvitorii se vor sui pe muntele Sionului, ca să judece muntele lui Esau. Dar Împărăţia va fi a Domnului.”
  Daniel 4:3 … Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică, şi stăpânirea Lui dăinuieşte din neam în neam!
  Daniel 6:26 Poruncesc ca, în toată întinderea împărăţiei mele, oamenii să se teamă şi să se înfricoşeze de Dumnezeul lui Daniel. Căci El este Dumnezeul cel viu, şi El dăinuieşte veşnic; Împărăţia Lui nu se va nimici niciodată, şi stăpânirea Lui nu va avea sfârşit.
  Daniel 7:18 Dar sfinţii Celui Prea Înalt vor primi Împărăţia şi vor stăpâni împărăţia în veci, din veşnicie în veşnicie.
  Daniel 7:22 până când a veni Cel Îmbătrânit de zile şi a făcut dreptate sfinţilor Celui Prea Înalt, şi a venit vremea, când sfinţii au luat în stăpânire Împărăţia.
  Daniel 7:27 Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care Sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinţilor Celui Prea Înalt. Împărăţia Lui este o Împărăţie veşnică, şi toate puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta!
  Matei 3:2 El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”
  Matei 4:17 De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască, şi să zică: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”
  Matei 4:23 Isus străbătea toată Galilea, învăţînd pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei, şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod.
  Matei 5:3 Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
  Matei 5:10 Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
  Matei 5:19 Aşa că, ori cine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi, şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor.
  Matei 5:20 Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a Fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.
  Matei 6:10 vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
  Matei 6:13 şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!
  Matei 6:33 Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
  Matei 7:21 Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.
  Matei 8:11 Dar vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus, şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor.
  Matei 8:12 Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrîşnirea dinţilor.”
  Matei 9:35 Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţînd pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei, şi vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă, care era în norod.
  Matei 10:7 Şi pe drum, propovăduiţi, şi ziceţi: „Împărăţia cerurilor este aproape!”
  Matei 11:11 Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuş, cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el.
  Matei 11:12 Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăţia cerurilor se ia cu năvală, şi cei ce dau năvală, pun mâna pe ea.
  Matei 12:28 Dar dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi.
  Matei 13:11 Isus le-a răspuns: „Pentru că vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a fost dat.
  Matei 13:19 Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie, şi nu-l înţelege, vine Cel rău şi răpeşte ce a fost semănat în inima lui.   Acesta este sămânţa căzută lângă drum.
  Matei 13:24 Isus le-a pus înainte o altă pildă, şi le-a zis: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânţă bună în ţarina lui.
  Matei 13:31 Isus le-a pus înainte o altă pildă, şi le-a zis: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muştar pe care l-a luat un om şi l-a semănat în ţarina sa.
  Matei 13:33 Le-a spus o altă pildă, şi anume: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie şi l-a pus în trei măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala.”
  Matei 13:38 Ţarina, este lumea; sămânţa bună Sunt fiii Împărăţiei; neghina, Sunt fiii Celui rău.
  Matei 13:41 Fiul omului va trimite pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile, care Sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea,
  Matei 13:44 Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. Omul care o găseşte, o ascunde; şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are, şi cumpără ţarina aceea.
  Matei 13:45 Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. 
  Matei 13:47 Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de peşti.
  Matei 13:52 Şi El le-a zis: „De aceea orice cărturar, care a învăţat ce trebuie despre Împărăţia cerurilor, se aseamănă cu un gospodar, care scoate din vistieria lui lucruri noi şi lucruri vechi.”
  Matei 16:19 Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ, va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat în ceruri.”
  Matei 16:28 Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în Împărăţia Sa.”
  Matei 18:1 În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus, şi L-au întrebat: „Cine este mai mare în Împărăţia cerurilor?”
  Matei 18:3 şi le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.
  Matei 18:4 De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş, va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor.
  Matei 18:23 De aceea, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat, care a vrut să se socotească cu robii săi.
  Matei 19:12 Fiindcă Sunt fameni, care s-au născut aşa din pântecele maicii lor; Sunt fameni, care au fost făcuţi fameni de oameni; şi Sunt fameni, care singuri s-au făcut fameni pentru Împărăţia cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească.”
  Matei 19:14 Şi Isus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei.”
  Matei 19:23 Isus a zis ucenicilor Săi: „Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în Împărăţia cerurilor.
  Matei 19:24 Vă mai spun iarăşi că este mai uşor să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu.”
  Matei 20:1 Fiindcă Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un gospodar, care a ieşit dis-de-dimineaţă, să-şi tocmească lucrători la vie.
  Matei 20:21 El a întrebat-o: „Ce vrei?” „Porunceşte” I-a zis ea „ ca, în Împărăţia Ta aceşti doi fii ai mei să şadă unul la dreapta şi altul la stânga Ta.
  Matei 21:31 Care din amândoi a făcut voia tatălui său?” „Cel dintâi” au răspuns ei. Şi Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că vameşii şi curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu.
  Matei 21:43 De aceea, vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi, şi va fi dată unui neam, care va aduce roadele cuvenite.
  Matei 22:2 „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat, care a făcut nuntă fiului său.
  Matei 23:13 Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsaţi să intre.
  Matei 24:14 Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.
  Matei 25:1 Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care şi-au luat candelele, şi au ieşit în întâmpinarea mirelui.
  Matei 25:14 Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu un om, care, când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi, şi le-a încredinţat avuţia sa.
  Matei 25:34 Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.
  Matei 26:29 Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.”
  Marcu 1:15 El zicea: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă, şi credeţi în Evanghelie.”
  Marcu 4:11 „Vouă” le-a zis El „v-a fost dat să cunoaşteţi taina Împărăţiei lui Dumnezeu; dar pentru cei ce Sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile Sunt înfăţişate în pilde;
  Marcu 4:26 El a mai zis: „Cu Împărăţia lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânţa în pământ;
  Marcu 4:30 El a mai zis: „Cu ce vom asemăna Împărăţia lui Dumnezeu sau prin ce pildă o vom înfăţişa?
  Marcu 9:1 El le-a mai zis: „Adevărat vă spun, că Sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor muri până nu vor vedea Împărăţia lui umnezeu venind cu putere.”
  Marcu 9:47 Şi dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l; este mai bine pentru tine să intri în Împărăţia lui Dumnezeu numai cu un ochi, decât să ai doi ochi şi să fii aruncat în focul gheenei,
  Marcu 10:14 Când a văzut Isus acest lucru, S-a mâniat, şi le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei.
  Marcu 10:15 Adevărat vă spun că, oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu nici un chip nu va intra în ea!”
  Marcu 10:23 Isus S-a uitat împrejurul Lui şi a zis ucenicilor Săi: „Cît de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii!”
  Marcu 10:24 Ucenicii au rămas uimiţi de cuvintele Lui. Isus a luat din nou cuvântul, şi le-a zis: „Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogăţii, să intre în Împărăţia lui Dumnezeu!
  Marcu 10:25 Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac, decât să intre un om bogat în Împărăţia lui Dumnezeu!”
  Marcu 12:34 Isus a văzut că a răspuns cu pricepere, şi i-a zis: „Tu nu eşti departe de Împărăţia lui Dumnezeu.” Şi nimeni nu îndrăznea să-I mai pună întrebări.
  Marcu 14:25 Adevărat vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din rodul viţei, până în ziua când îl voi bea nou în Împărăţia lui Dumnezeu.”
  Marcu 15:43 a venit Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vază al soborului, care şi el aştepta Împărăţia lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus.
  Luca 1:33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.”
  Luca 4:43 Dar El le-a zis: „Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi în alte cetăţi; fiindcă pentru aceasta am fost trimis.”
  Luca 6:20 Atunci Isus Şi-a ridicat ochii spre ucenicii Săi şi a zis: „Ferice de voi, care Sunteţi săraci, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a voastră!
  Luca 8:1 Curând după aceea, Isus umbla din cetate în cetate şi din sat în sat şi propovăduia şi vestea Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu. Cei doisprezece erau cu El;
  Luca 8:10 El le-a răspuns: „Vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, dar celorlalţi li se vorbeşte în pilde, ca „măcar că văd, să nu vadă, şi cu toate că aud, să nu înţeleagă.”
  Luca 7:28 Vă spun că dintre cei născuţi din femei, nu este nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuş, cel mai mic în Împărăţia lui Dumnezeu, este mai mare decât el.
  Luca 9:2 Apoi i-a trimis să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu, şi să tămăduiască pe cei bolnavi.
  Luca 9:11 Noroadele au priceput lucrul acesta, şi au mers după El. Isus le-a primit bine, le vorbea despre Împărăţia lui Dumnezeu, şi vindeca pe cei ce aveau trebuinţă de vindecare.
  Luca 9:27 Adevărat vă spun, că Sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu.
  Luca 9:60 Dar Isus i-a zis: „Lasă morţii să-şi îngroape morţii, şi tu du-te de vesteşte Împărăţia lui Dumnezeu.
  Luca 9:62 Isus i-a răspuns: „Oricine pune mâna pe plug, şi se uită înapoi, nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu.”
  Luca 10:9 să vindecaţi pe bolnavii care vor fi acolo, şi să le ziceţi: „Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi.”
  Luca 10:11 „Scuturăm împotriva voastră, chiar şi praful din cetatea voastră, care s-a lipit de picioarele noastre; totuşi să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi.”
  Luca 11:20 Dar, dacă Eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, Împărăţia lui Dumnezeu a ajuns până la voi.
  Luca 12:32 Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia.
  Luca 12:31 Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
  Luca 13:18 El a mai zis: „Cu ce se aseamănă Împărăţia lui Dumnezeu, şi cu ce o voi asemăna?
  Luca 13:20 El a zis iarăşi: „Cu ce voi asemăna Împărăţia lui Dumnezeu?
  Luca 13:28 Va fi plânsul şi scrîşnirea dinţilor, când veţi vedea pe Avraam, pe Isaac şi pe Iacov, şi pe toţi proorocii în Împărăţia lui Dumnezeu, iar pe voi scoşi afară.
  Luca 13:29 Vor veni de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi, şi vor şedea la masă în Împărăţia lui Dumnezeu.
  Luca 14:15 Unul din cei ce şedeau la masă cu El, când a auzit aceste vorbe, I-a zis „Ferice de acela care va prînzi în Împărăţia lui Dumnezeu!”
  Luca 16:16 Legea şi proorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte: şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală.
  Luca 17:20 Fariseii au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile.
  Luca 17:21 Nu se va zice: „Uite-o aici” sau: „Uite-o acolo!” Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.”
  Luca 18:16 Isus a chemat la Sine pe copilaşi şi a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca ei.
  Luca 18:17 Adevărat vă spun că, oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu nici un chip nu va intra în ea.”
  Luca 18:24 Isus a văzut că s-a întristat de tot şi a zis: „Cît de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii!
  Luca 18:25 Fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să intre un om bogat în Împărăţia lui Dumnezeu.”
  Luca 18:29 Şi Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că nu este nimeni, care să-şi fi lăsat casa sau nevasta sau fraţii sau părinţii sau copiii, pentru Împărăţia lui Dumnezeu,
  Luca 19:11 Pe când ascultau ei aceste lucruri, Isus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim, şi ei credeau că Împărăţia lui Dumnezeu are să se arate îndată.
  Luca 21:31 Tot aşa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.
  Luca 22:16 căci vă spun, că de acum încolo, nu le voi mai mânca, până la împlinirea lor în Împărăţia lui Dumnezeu.”
  Luca 22:18 pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viţei, până când va veni Împărăţia lui Dumnezeu.”
  Luca 22:29 De aceea vă pregătesc Împărăţia, după cum Tatăl Meu Mi-a pregătit-o Mie,
  Luca 22:30 ca să mâncaţi şi să beţi la masa Mea în Împărăţia Mea, şi să şedeţi pe scaune de domnie, ca să judecaţi pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.”
  Luca 23:42 Şi i-a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!”
  Luca 23:51 care nu luase parte la sfatul şi Hotărârea celorlalţi. El era din Arimatea, o cetate a Iudeilor, şi aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu.
  Ioan 3:3 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”
  Ioan 3:5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.
  Ioan 18:36 „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta” a răspuns Isus. „Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile Iudeilor; dar acum, Împărăţia Mea nu este de aici.”
  Faptele Apostolilor 1:3 După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu.
  Faptele Apostolilor 8:12 Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi femei.
  Faptele Apostolilor 14:22 întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credinţă şi spunea că în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.
  Faptele Apostolilor 19:8 În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu, şi căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau.
  Faptele Apostolilor 20:25 Şi acum, ştiu că nu-mi veţi mai vedea faţa, voi toţi aceia, în mijlocul cărora am umblat propovăduind Împărăţia lui Dumnezeu.
  Faptele Apostolilor 28:23 I-au Hotărât o zi, şi au venit mai mulţi la locuinţa lui. Pavel le-a vestit Împărăţia lui Dumnezeu, le-a adus dovezi, şi a căutat să-i încredinţeze, prin Legea lui Moise şi prin Prooroci, despre lucrurile privitoare la Isus. Vorbirea ţinea de dimineaţă până seara.
  Faptele Apostolilor 28:31 propovăduia Împărăţia lui Dumnezeu, şi învăţa pe oameni, cu toată îndrăzneala şi fără nici o pedică, cele privitoare la Domnul Isus Hristos.
  Romani 14:17 Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.
  1 Corinteni 4:20 Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere.
  1 Corinteni 6:9 Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii,
  1 Corinteni 6:10 nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.
  1 Corinteni 15:24 În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere.
  1 Corinteni 15:50 Ce spun eu, fraţilor, este că nu poate carnea şi sângele să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu; şi că, putrezirea nu poate moşteni neputrezirea.
  Galateni 5:21 pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.
  Efeseni 5:5 Căci ştiţi bine că nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu.
  Coloseni 1:13 El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui,
  Coloseni 4:11 şi Isus, zis Iust: ei Sunt din numărul celor tăiaţi împrejur, şi singurii care au lucrat împreună cu mine pentru Împărăţia lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângîiere.
  2 Tesaloniceni 1:5 Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucît veţi fi găsiţi vrednici de Împărăţia lui Dumnezeu, pentru care şi suferiţi.
  2 Timotei 4:1 Te rog ferbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa:
  2 Timotei 4:18 Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău, şi mă va mântui, ca să intru în Împărăţia Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.
  Evrei 12:28 Fiindcă am primit, deci, o împărăţie, care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori, şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică;
  Iacov 2:5 Ascultaţi, prea iubiţii mei fraţi: n-a ales Dumnezeu pe cei ce Sunt săraci în ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc?

  2 Petru 1:11 În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi mântuitorului nostru Isus Hristos.
  Apocalipsa 1:6 şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.
  Apocalipsa 1:9 Eu, Ioan, fratele vostru, care Sunt părtaş cu voi la necaz, la Împărăţie şi la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturiei lui Isus Hristos.
  Apocalipsa 5:10 Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe pământ!”
  Apocalipsa 11:15 Îngerul, al şaptelea a sunat din trâmbiţă. Şi în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: „Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor.”
  Apocalipsa 12:10 Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea şi Împărăţia Dumnezeului nostru, şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pîrîşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pîra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.