Fiţi bine veniţi pe acest blog şi în Împărăţia lui Dumnezeu!
Aici este locul unde găsiţi câteva elemente principale, extrase din Biblie, pentru Împărăţia lui Dumnezeu şi pentru Biserica lui Dumnezeu, zidită de Isus Hristos.
Rugaminte:
Dacă nu sunteţi de acord cu ce gasiti scris iertaţi-mă si continuaţi-vă viaţa aşa cum doriţi.

Viata practica a Bisericii lui Dumnezeu

aşa cum reiese din Biblie(din învăţătura dată de Dumnezeu prin Domnul Isus şi apostoli)
MOTO
Va imaginaţi o biserică fără :
- clădire, amvon, slujitori angajaţi, comitet, cler si laici,
-cor, grup de închinare,  program de închinare,
-obiecte sacre, şcoală duminicală, institut teologic,
înregistrare ca instituţie, 
....dar totus dupa Biblie.???  
Aceasta este Biserica pe care o zideşte Domnul Isus şi care este zidită pe temelia apostolilor, piatra din capul unghiului fiind Isus.
Introducere
   Prezentul articol doreşte să sintetizeze, din Biblie, acele învăşături şi practici care au fost, sunt şi vor rămâne valabile pentru Biserica lui Dumnezeu în toate veacurile.
   Folosesc sintagma ,,Biserica lui Dumnezeu” pentru ca a folosit-o apostolul Pavel de mai multe ori şi pentru că este a lui Dumnezeu. Isus a spus că va zidi Biserica Lui si acest lucru nu contrazice sintagma folosită pentru că:
   -Isus este Fiul lui Dumnezeu şi este una cu Tatăl;
   -El este capul şi zideşte Biserica pentru a o prezenta Tatălui;
   -Biserica este cortul lui Dumnezeu cu oamenii.
   Articolul este structurat pe întrebări şi răspunsuri, fiind o forma mai practică de aplicare şi înţelegere.
   Pentru fluenţa textului publicat, acesta nu conţine trimiterile biblice la fiecare cuvânt, sau afirmaţie dar pe blog se regăsesc textele referitoare la Biserică şi Împărăţie cât şi întreaga învăţătură a Lui Dumnezeu prin Domnul Isus redată de Evanghelii ( va fi postată).

1.Cine face parte din Biserica lui Dumnezeu?
   Conform afirmaţiei Domnului Isus ,cei cărora Dumnezeu le-a descoperit că Isus din Nazaret ( omul, venit în trup, născut de fecioara Maria), este Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu şi, ei, cred acest lucru.
   Ce inseamna că Dumnezeu descoperă omului că Isus este Hristosul?
   Răspunsul pleacă de la afirmaţia Domnului Isus că nimeni nu vine la El dacă nu este atras de Tatăl şi de la lucrarea pe care o face Duhul sfânt.
   Adică, Domnul Isus spune că Dumnezeu învaţă prin prooroci toţi oamenii.
   Ce ne învaţă oare Dumnezeu prin prooroci ?
   -Că El (Dumnezeu) este sfânt, drept, bun,… foc mistuitor dar şi dragoaste.
   -Că omul este păcătos şi că păcatul îl desparte de Dumnezeu şi nu mai poate avea părtăşie cu Dumnezeu.
   -De asemenea omul, în starea în care se află , nu are nicio soluţie pentru a se curăţa ca să se apropie de Dumnezeu, pentru a se mântui ( a-şi relua părtăşia cu Dumnezeu).
   -Totodată Dumnezeu anunţă prin prooroci ca va trimite pe cineva prin care va mântui lumea şi va face un nou legămant cu aceasta.
  Şi acum vine lucrarea Duhului Sfânt care îl convinge pe om că este păcătos dar că există o neprihănire ( îndreptăţire) pe care o dă Dumnezeu prin Isus, Hristosul, Unsul lui Dumnezeu, Cel care mântuie şi ne redă dreptul de părtăşie cu Dumnezeu, iar satana, stapânitorul lumii acesteia, care ţine lumea legată în păcat, a fost judecat şi nu mai are putere asupra omului care vine la Isus. Astfel omul se îmbracă în Isus, se acoperă cu neprihănirea ( indreptăţirea pe care o dă Isus) şi poate avea acces, din nou, la tronul lui Dumnezeu. Altfel spus, omul s-a pocăit, adică, dacă pănă atunci nu se vedea păcătos, acum el înţelege că, faţă de Dumnezeu, este păcătos şi nu mai poate avea părtăşie cu El, dar dacă crede în Domnul Isus este iertat şi poate relua părtăşia şi umblarea cu Dumnezeu, fiind şi el sfânt acum prin Jertfa lui Isus Hristos.
   Două menţiuni foarte importante aici:
          a) Lucrarea de Mântuire a lui Dumnezeu prin Isus a constat în:
- jertfa lui Isus pe cruce, plâtind pentru păcatul omului,
- învierea Sa, născând astfel din nou pe cei pentru care a plătit şi
- înălţarea Lui la cer, unde mijloceşte la dreapta Tatălui pentru cei pe care i-a răscumpărat pregătindul-le locul pentru veşnicie şi de unde îşi conduce Biserica până va reveni.
         b) Iertarea omului este actul de graţie, de har, din partea lui Dumnezeu şi nu vine la cerinţa  omului. Omul devine copil al lui Dumnezeu prin credinţa în Numele lui Isus şi primeşte iertare pentru tot ce a facut pâna aici iar pe viitor, când grşeşeşte, va mărturisi greşala lui Dumnezeu şi acesta îi acordă iertarea prin aceeaşi jertfă. Atentie, daca vrea cineva să ceră iertare  la Tatăl va trebui mai întâi să dea el iertare fratelui său necondiţionat  Altfel el îşi va lua osânda pentru ceea ce a făcut. Dureros, dar Dumnezeu nu iartă pe cel ce nu vrea să ierte.
   Deci, cel căruia Dumnezeu i-a descoperit că Isus este Hristosul, şi crede lucrarea de mântuire făcută de Dumnezeu prin El, recunoscându-l ca Domn şi Mântuitor este un om din Biserica lui Dumnezeu, din casa lui Dumnezeu cu oamenii.
(Ai trecut prin acest proces, prin această transformare?)

2.Ce se întamplă cu oamneii care intră în Biserica lui Dumnezeu?
   Li se dă dreptul să se numească copiii lui Dumnezeu şi sunt născuţi din Dumnezeu (născuţi din nou) prin învierea lui Isus şi prin Duhul Sfănt.
   Intră în Împărăţia lui Dumnezeu ( adică Dumnezeu, prin Isus Hristos, este stăpân în inima lor).
   Au fost aşezaţi în locurile cereşti, în Isus Hristos, fiind cetăţeni din casa lui Dumnezeu.
   Au fost curăţiţi de păcat prin săngele lui Isus Hristos şi au intrat în Noul legămănt al lui Dumnezeu cu oamenii având legea şi poruncile lui Dumnezeu în inima lor.
   Primesc Duhul Sfânt ca şi călăuzitor şi mângâietor.
   Au acces la Tatăl, în Numele Domnului Isus, pentru a comunica cu El.
   Trebuie să trăiască vrednici de chemarea care li s-a făcut şi mântuirea care li s-a dat.
   Nu-L părăsesc niciodată pe Isus. Un exemplu; atunci cand Domnul Isus întreabă ucenicii de cei nu pleacă de la El ei răspund că au descoperit că: El este Hristosul şi că El are cuvintele vieţii veşnice neavând unde să se ducă în altă parte.
   Mărturisesc public pocăinţa lor prin vorbă şi faptă:
-acceptând să fie botezaţi, public, prin scufundare în apă.
-acceptând să se hrănească, împreună cu ceilalti copii ai lui Dumnezeu, cu trupul şi sângele lui Isus (pâine şi vin), pentru a-şi aminti moartea Domnului Isus.
...….
3. Cum trăiesc, copiii lui Dumnezeu, cei din Biserica lui Dumnezeu?
   Trăiesc în lume, nu se separă de aceasta, iar Cel care-i sprijină şi-i călăuzeşte este Dumnezeu prin Duhul Sfânt.
   Ei trăiesc după învăţătura dată de Domnul Isus, care se găseşte în Evanghelii şi este reluată mai practic (mai explicit pentru fire, trup) în epistolele apostolilor. Menţionez faptul că în învăţătura Domnului Isus nu se face referire directă la viaţa Bisericii dar Biserica trăieşte în Împărăţia lui Dumnezeu, aşa că toate porunciile spuse de Domnul Isus şi afirmaţiile sau promisiunile făcute de El trebuie respectate, împlinite, aplicate pentru a dovedi că îl iubim şi că rămânem în El şi El în noi. El a dovedit permanent că este în Dumnezeu, Tatăl împlinind cuvintele Acestuia, chiar dacă aceasta a însemnat moarte în chipul cel mai oribil.
   Asfel, ei trăiesc în Isus Hristos.
   Ei împlinesc voia lui Dumnezeu.
   Iata un scenariu simplu :
          Omul aude Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu, o primeşte, se pocăieşte de viaţa lui, acceptă calitatea de fiu de Dumnezeu, mărturiseşte public, în familie şi societe noul lui statut (inclusiv prin botez) şi ia decizia să trăiască cu Hristos în inimă, adică în Împărăţie.
          El nu schimbă locaţia unde se află sau calitaea în societate ci continuă să trăiască acolo unde este după un nou standard de viaţă. Indiferent că este, copil sau adult, bărbat sau femeie, slujbaş sau împărat, omul îşi continuă activitatea în calitatea pe care o are în societate dar sub autoritatea lui Dumnezeu şi în părtăşie cu El.
         Aceasta presupune că omul, de acum, stăruieşte în învăţătura lui Dumnezeu, stă de vorbă cu Dumnezeu (mărturiseşte, multumeşte, laudă, cere ).
        Face aceste lucruri în primul rând singur (folosind Biblia) şi ,,cămăruţa” lui personală dar şi în părtăşie cu cei ca el din imediata apropiere şi astfel din moment ce s-au adunat 2 sau 3 în Numele lui Isus , El este prezent şi constituie Biserica lui Dumnezeu din locul acela.
       Asfel, în grupuri de părtăşie, în casele lor, oamenii învaţă unii din experienţele altora şi din Biblie sub călăuzirea Duhului Sfânt să trăiescă cu Dumnezeu, în Domnul Isus, şi se hrănesc cu trupul şi sângele Domnului Isus.
        Pe măsură ce numărul celor născuţi din nou creşte , se îmulţesc grupurile de părtăşie şi creşte Biserica lui Dumnezeu din localitatea respectivă, Biserică ,despre care se duce vestea în localităţile vecine pentru că aceşti copii ai lui Dumnezeu continuă să mărturisească noua lor calitate, prin viaţa lor. Deci oamenii nu se izoleaza pentru ritualuri, pentru a atrage atenţia sau pentru altceva ci pur şi simplu trăiesc o altă viaţă în aceasta lume care nu-i cunoaşte dar în care sunt sare şi lumină. (nu au nevoie de instituţie, de doctrine, de asociaţii, de comunităţi şi uniuni pentru că Domnul Isus nu a făcut aşa ceva, apostolii nu au făcut aşa ceva).
        Iau doua scurte exemple:
a) Un om bogat se pocăieşte, cei săraci din jurul lui vor simţii pe pielea lor acest lucru şi modul lui de viaţă va fi văzut de cei care îl cunosc avănd ocazia să aleagă şi ei.
b) Un cerşetor sărac se pocăieşte, el nu mai bate luşă să ceară cele trebuincioase ci bate la uşă şi se oferă să slujească.
…..
4.Care ar fi câteva calităţi, caracteristici ale copiilor lui Dumnezeu ?
   Cred că există Dumnezeu.
   Recunosc că sunt păcătoşi dar cred că Dumnezeu i-a iertat , odata pentru totdeauna, prin jertfa lui Isus.
   Au învăţat ce e iertarea şi iartă pe semenii lor iar dacă greşesc pot merge la Tatăl să mărturisească greşeala şi vor fi iertţi.
   Sunt oameni născuţi din nou.
   Sunt răscumpăraţi din lumea de păcat şi fărădelege şi au fost sfinţiţi prin sângele lui Isus , odata pentru totdeauna şi nu în fiecare ceas sau zi.
   Sunt săraci în duh dar şi în realitate ( nu strâng lucruri materiale mai mult decât le trebuie).
   Se lasă călăuziţi de Duhul Sfânt în tot ce fac.
   Au inima curată.

Si acum sintetizăm:
I  CE CREDE BISERICA LUI DUMNEZEU?

   BISERICA LUI DUMNEZEU CREDE CĂ:
1. Dumnezeu există şi că El este:
   -unicul Dumnezeu viu şi adevarat
    -creatorul întregului univers;    -suveran;    -duh;    -infinit;    -etern;    -neschimbător;    -sfânt;    -drept;
    -dragoste;    -foc mistuitor;    -liber;    -credincios;    -atotputernic;    -omniscient;    -omniprezent.
2. Omul a fost creat de Dumnezeu după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu:
   -din ţărână în care a suflat suflare de viaţă şi a devenit un suflet viu.
3. Omul a fost creat:
   -capabil să stea în prezenţa lui Dumnezeu;
   -etern dar condiţionat de ascultarea de Dumnezeu;
   -liber să asculte sau nu de Dumnezeu;
   -fără atributul cunoaşterii binelui sau răului.
4. Omul prin neascultare de Dumnezeu a păcătuit şi a devenit:
   -muritor dar tot liber de a-şi alege permanent soarta;
   -despărţit de Dumnezeu;
   -cunoscător al binelui şi răului;
   -rob al neascultării, al păcatului.
5. Dumnezeu a avut un plan de mântuire (salvare) pentru om:
   -de răscumpărare a omului din starea în care se află;
   -de eliberare din robia păcatului şi de a-l ierta;
   -de a-i reda eternitatea in prezenţa lui Dumnezeu, viaţă veşnică.
6. Planul lui Dumnezeu s-a împlinit prin omul Isus din Nazaret care a fost şi este:
   -omul născut în poporul evreu de fecioara Maria fără sa cunoască bărbat ci umbrita de Duhul lui Dumnezeu;
   -Fiul lui Dumnezeu;
   -Cuvântul lui Dumnezeu întrupat;
   -Hristosul (Mesia, Alesul, trimisul) lui Dumnezeu pentru omenire;
   -lumina lumii;
   -calea, adevarul şi viaţa;
   -pâinea vieţii.
7. Acest om din Nazaret numit Isus:
   -a trăit pe pământ fără păcat în ascultare deplină de Dumnezeu;
   -a propovăduit pocăinţa şi Impărăţia lui Dumnezeu;
   -a vindecat şi înviat oameni;
   -a făcut semne şi minuni;
   -a învăţat 12 ucenici despre Împărăţia lui Dumnezeu;
   -a fost răstignit pe cruce nevinovat în locul omului purtând vina păcatului acestuia şi obţinând iertare pentru om;
   -a murit şi a ajuns în locuinţa morţilor ale cărei porţi nu l-au biruit;
   -a înviat a treia zi şi a continuat să înveţe ucenicii 40 de zile despre Împărăţia lui Dumnezeu;
   -s-a înălţat la cer unde şade şi mijloceşte la dreapta lui Dumnezeu pentru noi oamenii;
   -va reveni ca Împărat şi ca judecător şi va judeca vii şi morţii (dupa ce vor învia cu toţii);
   -va locui pe noul pământ împreuna cu cei răscumpărati, care au crezut în El, şi cu Dumnezeu, întreaga veşnicie.
8. Prin ascultarea si jertfa Sa Isus a fost primit să stea la dreapta lui Dumnezeu ca Mijlocitor între Dumnezeu şi om şi a fost făcut de Dumnezeu:
   -Mântuitor;
   -Domn;
   -Dumnezeu;
   -Capul Bisericii.
9. Isus a trimis pe pământ Duhul Sfânt care:
   -convinge lumea ca fiind vinovată de păcat, neprihănire şi judecată;
   -mângâie, învaţă, aminteşte şi călăuzeşte pe cei credincioşi;
   -dă daruri şi putere celor credincioşi să slujeasacă şi să se împotrivească păcatului;
10. Toţi oamenii care cred in Numele lui Isus Hristos:
   -sunt născuţi din nou (de sus) prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus;
   -se numesc copii ai lui Dumnezeu iar Isus îi numeşte fraţii Lui;
   -vor invia şi se vor întâlni cu Isus pe norii cerului;
   -vor trăi în veşnicie sub cârmuirea lui Isus Hristos ca Împărat şi în prezenţa lui Dumnezeu;
   -devin mădulare ale trupului lui Hristospe pământ, ale Bisericii lui Dumnezeu;
   -sunt sfinţiţi odată pentru totdeauna prin sângele lui Isus,
   -primesc prin credinţă mântuirea lui Dumnezeu şi iertarea de păcate;
11. Biblia  este o colecţie de cărţi scrise de oameni ai lui Dumnezeu, calauziţi de Duhul lui Dumnezeu, ea conţine Cuvântul lui Dumezeu şi îl descoperă (revelează) pe Dumnezeu şi planul său pentru omenire.
12. Biblia este îndrumarul de bază al omului in relaţia sa cu Dumnezeu şi nimic contrar îvăţăturii Bibliei nu poate fi acceptat de om ca fiind acceptat de Dumnezeu.

II  CE ESTE BISERICA LUI DUMNEZEU?
    Biserica lui Dumnezeu este totalitatea oamenilor, din toate timpurile şi din toate naţiunile care au crezut in Dumnezeu şi in Isus ca Hristos al lui Dumnezeu pocaindu-se de păcatul lor şi trăind în ascultare de Dumnezeu.Aceştia vor fi numiţi în continuare mădulare ale Bisericii lui Dumnezeu.
   Biserica lui Dumnezeu este zidită de Isus Hristos prin Duhul Sfânt şi reprezintă trupul lui Hristos pe pământ.
   Biserica lui Dumnezeu este o preoţie împărătească care trăieşte printre oameni răspândind mireasma lui Hristos.

III CE FACE BISERICA LUI DUMNEZEU?
1. Un om devine mădular al Bisericii lui Dumnezeu în momentul în care:
   -Duhul Sfânt în convinge de starea de păcat, neprihănire şi judecată;
   -alege să se pocăiască şi să trăiască după Cuvântul lui Dumnezeu;
   -crede în Isus şi marturiseşte că Isus este Hristosul lui Dumnezeu pentru el şi acest lucru numi Dumnezeu îl descoperă omului;
2. Un mădular al Bisericii lui Dumnezeu:
   -mărturiseşte public credinţa lui si acceptă botezul cu apă prin scufundare în Numele lui Isus;
   -se roaga(stă de vorbă cu Dumnezeu), posteşte şi miluieşte pe alţii  (dă fara plată celui ce nu are);
   -se uneşte în dragoste cu alte mădulare;
   -trăieşte călăuzit de Duhul Sfânt după învăţătura lui Dumnezeu data prin Isus Hristos apostolilor urmărind în permenenţă pastrarea sfinţirii data de Dumnezeu;
   -umblă după lucrurile de sus nu după cele de pe pământ;
   -face voia lui Dumnezeu;
   -tot ceea ce face cu vorba sau cu fapta face în Nimele lui Isus sub călăuzirea Duhului Sfânt;
   -se închină lui Dumnezeu în duh şi adevăr;
   -se teme de Dumnezeu şi nu de oameni;
   -pate primi daruri sau slujbe din partea lui Isus pentru a sluji la desăvârşirea sfinţilor iar aceste trebuie să fie recunoscute prin duhul Sfât de comunitatea in care slujeste;
3. Mai multe mădulare ale Bisericii lui Dumnezeu, care se cunosc, se adună în grupuri în casele lor pentru:
   -a se zidi reciproc din învăţaturile lui Dumnezeu date prin Isus apostolilor şi prin poroci;
   -a se ruga lui Dumnezeu şi a-L lăuda pe Dumnezeu împreuna în Numele lui Isus;
   -a-si cunoaşte nevoile şi a se ajuta reciproc;
   -a lua masa împreuna unde se vor hrăni şi cu sângele şi trupul Domnului Isus (vor frânge pâinea şi vor împărţi paharul cu rodul viţei);
   -a primi şi îndeplini misiuni ale lui Dumnezeu date prin Duhul Sfânt;
   - a se închina lui Dumnezeu în duh şi adevăr;
   - a se mustra ţi disciplina unii pe alţii sub călăuzirea Duhului Sfânt si pe baza invăţăturilor din Biblie.
4. Biserica lui Dumnezeu:
   -traieşte după învăţătura data de Dumnezeu care se gaseşte in Biblie şi călăuzită de Duhul Sfânt., nu dupa statute şi reguli puse de oameni.
   -respectă statul şi legile statului atata timp cat nu încalacă legile lui Dumnezeu;
   -mădularele Bisericii lui Dumnezeu pot ocupa slujbe sau funcţii  în societate atâta timp cât princippile de lucru nu încalcă legile lui Dumnezeu şi au obligaţia sa slujească ca pentru Dumnezeu;
    -respectă ca zi de odihnă ziua a şaptea  prevăzută în legea lui Dumnezeu


IV CE NU ESTE SI CE NU FACE BISERICA LUI DUMNEZEU
1.Biserica lui Dumnezeu nu este:
   -cladire;
   -instituţie de stat;
   -organizaţie sau societete inregistrată la registrul comerţului;
   -instituţie sau organizaţie condusă de oameni, comitete, consilii sau adunări generale.
2. Biserica lui Dumnezeu:
   -nu respectă şi nu practica tradiţii şi obiceiuri omeneşti păstrându-se curata şi nepătată de lume;
   -nu se roagă la sfinţi sau lui Isus ca singur Dumnezeu;
   -nu angajază conducători sau reprezentenţi;
   -nu se divide in grupări sau culte doctrinare şi nici in biserici independente;singura divizare fiind cea data de divizarea teritorial admninistrativă;
   -nu face politica şi nu se amesteca în treburile statului;
   -nu are sărbători preluate din tradiţiia vreunui popor şi nici din sărbătorile evreilor prevăzute in Vechiul Testament;
   -nu are nevoie să fie reprezentată prin reprezentanţi în faţa statului la nivel local, naţional sau internaţional.

……
Vă aştept cu propuneri printr-un e-mail : peagugh@yahoo.co.uk  sau la telefon 0724 580225

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu